Antalis kjerneverdier og adferd

Våre kjerneverdier er de verdiene vi mener er de viktigste for oss i vår oppførsel og måten vi jobber på. Disse verdiene forblir konstante selv om organisasjonen er i kontinuerlig forandring, og hjelper oss med å utvikle en positiv og suksessfull organisasjon med gode resultater.

Booklet.jpg

Vi har fire kjerneverdier basert på TEAM:

IMG-teamspirit-2.jpg

  • TEAM SPIRIT - LAGÅND

Forstår egen rolle for å oppnå selskapets langsiktige mål; samarbeider med andre for å nå mål. Bygger nettverk på tvers av funksjoner i organisasjonen og bruker et mangfold av ferdigheter og verdier som en læringsmulighet.

IMG-trust-2.jpg

  • EMPOWERMENT & TRUST - INNFLYTELSE & TILLIT

Viser forpliktelse og tillit til å handle på eget initiativ; tar avgjørelser til det beste for selskapet og leverer høy kvalitet. Inspirerer og motiverer andre til å oppnå mål gjennom egen besluttsomhet. Verdsetter læringsmulighetene i alle oppgaver.

IMG-account-2.jpg

  • ACCOUNTABILITY - ANSVARLIGHET

Tar ansvar for egne handlinger og bidrar som et team-medlem; viser en sterk forpliktelse til å oppnå suksess individuelt, i et team og i firmaet. Fokuserer på å finne riktige løsninger på problemer ved å bruke sunn dømmekraft som reflekterer kjerneverdiene i selskapet.

IMG-mindset-2.jpg

  • MINDSET FOR CHANGE - ENDRINGSVILLIGHET

Reagerer raskt og positivt på endrede prioriteringer og forhold, søker løsninger på uventede problemer og utfordringer. Er åpen for nye ideer og deler aktivt med hele teamet for å finne løsninger som oppfyller firmaets langsiktige mål.