• Rekruttering

Vi har en rekrutteringspolitikk i Antalis som gjør intern mobilitet enkelt og hjelper til med å tiltrekke nye talenter.

  • Din første tid

Vi er spesielt opptatt av dine første dager her hos oss. Fra første dag hjelper vi alle nye medarbeidere med å lære virksomheten å kjenne.

  • Performance Management

Alle ansatte i Antalis drar nytte av en enhetlig prosess som hjelper med å vurdere den individuelle og samlede prestasjonen og identifisere hver enkelt medarbeiders utviklingsbehov.

  • Utvikling

Performance management muliggjør identifisering av individuelle og felles utviklingsbehov. Tilpassede utviklingsprogrammer bidrar til å styrke utviklingen av ansatte og å støtte Antalis sin strategi lokalt og globalt.

  • Talenter

Vi har implementert en strategi for å tiltrekke, utvikle og beholde talenter. Vi har identifisert de ferdighetene som trengs til selskapets nåværende og fremtidige utfordringer. Vi har utviklet programmer for å gi plass for intern mobilitet.

  • Tilbakemeldinger

Vi tilstreber hele tiden å forbedre oss og jevnlig få tilbakemeldinger fra ansatte via medarbeiderundersøkelser.