Vi er Europas ledende distributør av papir, emballasjeløsninger og produkter innen visuell kommunikasjon på B2B-markedet. Karriereutvikling, kurs, mange jobbmuligheter: hva gjør Antalis til en spennende arbeidsplass?

  • Du kan oppnå nye ferdigheter i alle faser av din karriere.

Vi tror at utdannelse og utvikling er sentralt i forhold til personlig vekst. Derfor utvikler vi treningsprogram for alle våre medarbeidere. Vi vil hjelpe deg med å bygge din fremtid i Antalis.

  • Du blir en del av en virksomhet som tilbyr mange jobbmuligheter.

Vi har en bred produktportefølje innenfor flere markedssegmenter og innenfor flere produktgrupper. Det betyr at vi kan tilby flere mulige karriereretninger avhengig av din kompetanse, dine evner og erfaringer.

  • Du får jobbe i en ansvarlig og engasjert organisasjon.

Vi tilstreber å oppnå en bæredyktig vekst basert på ansvarlighet innen miljø.

  • Du får jobbe i et internasjonalt miljø.

Du kan få mulighet til å jobbe i ulike land, hvor som helst i verden, hvis muligheten byr seg og du har kompetansen og evnene. 

  • Du blir en del av en teambasert organisasjonskultur.

Det å samarbeide er i vår DNA. Vår organisasjon er basert på denne grunnleggende verdien. Hver dag streber vi etter å hjelpe hverandre og å samarbeide. 

  • Du blir en drivkraft til suksess.
    Uansett hva du gjør i vår organisasjon, er ditt bidrag som individ og som del av et team avgjørende for våre samlede prestasjoner.