Har du gått deg vill i jungelen av miljømerkinger?

Det finnes mange ulike miljømerkinger som er brukt på våre produkter og tjenester. Nedenfor finner du definisjonene.

Green-labels-banner.jpg

FSC.jpg

FSC® (Forest Stewardship Council)

Forest Stewardship Council (FSC®) er en ideell organisasjon som ble opprettet for å støtte en miljømessig, sosialt fordelaktig og økonomisk bærekraftig drift av verdens skoger. SC® sin visjon er at verdens skoger skal motsvare dagens generasjons sosiale, økologiske og økonomiske rettigheter og behov, uten at det skal gå på bekostning for kommende generasjoner.

PEFC.jpg

PEFC ™  (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

PEFC™-sertifisering garanterer at papiret er produsert av masse som kun framstilles av skog som forvaltes på en bærekraftig måte, i henhold til praksis som er kompatibel med beskyttelse av skogsressursene og av berørte befolkningsgruppers økonomiske og sosiale velferd. 

PCF.png

PCF (Process Chlorine Free)

Papir produsert uten bruk av klor i blekeprosessen når papir resirkuleres.

svane_eu_ecolabel.jpg

Svanen og EU Blomsten

Svanen og EU Blomsten er to troverdige og velkjente miljømerker. De er begge såkalte "Type 1 merkinger" noe som innbærer at det finnes en uavhengig utenforstående part som gransker kriteriene. Disse miljømerkinger har også til felles at de stiller krav ut ifra et livssyklusperspektiv. Dette innebærer at man ser på miljøpåvirkningene i produktets alle trinn fra råvare til avfall.

Cradle to Cradle

 

Cradle to Cradle er en global standard som gjelder for produkter produsert for sirkulasjonsøkonomi

Cradle to cradle Certified® er et respektert merke som er basert på de 5 kravene: Materialhelse, Sirkularitet av produkter, Ren luft og klimabeskyttelse, Forvaltning av vann og jord, Sosial rettferdighet.