Grønt Punkt Norge

Som medlem i Grønt Punkt Norge bidrar Antalis til at miljøbelastningen av emballasjen på våre produkter blir så liten som mulig.

GPN_RGB.jpg (Print)

Næringslivet har et spesielt ansvar for at emballasjen vi bruker ikke belaster miljøet mer enn nødvendig.

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje.

I Grønt Punkt Norge-systemet jobbes det for å redusere miljøproblemer fra emballasjeavfall ved å sikre materialgjenvinning, motivere til emballasjeoptimering, avfallsforebygging og øke gjenbruk.

Hovedmålet til Grønt Punkt Norge og tilhørende returselskap, er å nå myndighetenes krav om materialgjenvinning. Og dermed sørge for at våre ressurser brukes flere ganger.

 

Les mer om Grønt Punkt Norge.