Antalis kundeservice er åpent mandag - fredag kl 08.00 - 16.00. Vi jobber aktivt med forebyggende tiltak for å minimere spredning av COVID-19.

Miljøinformasjon

klimakomp1cc.jpg

Klimakompensasjon 

Slik fungerer det

Mange bekker små, er den enkle tanken bak vårt system for klimakompensasjon av papirinnkjøpet til dine trykksaker. Kompensasjonen regnes frem ut fra de totale karbondioksidutslippene fra produksjon og transport for den papirkvalitet du har valgt. For avgiften får du rett til å merke trykksaken med vårt klimasymbol, som viser at du har gitt et lite bidrag for å motvirke drivhuseffekten på vår planet.

 

Ditt bidrag plantes i Uganda og Malawi!
Skogen har en meget viktig rolle for klimaet siden den tar opp en stor del av all den karbondioksid som slippes ut til
atmosfæren. Norge har mye skog, en ansvarsfull skogindustri og lover for nyplanting. Men drivhuseffekten er et globalt
problem og en av årsakene er den avskogning som pågår i store deler av den tredje verden. Det er bakgrunnen til at
vi har valgt prosjekter i regi av Plan Vivo. Avgiftene går uavkortet hit.
Prosjektet er først og fremst rettet på treplanting og bevaring av dyrkings- og skogområder. Hensikten er å utvikle en
bærekraftig livsstil, heve levestandarden og sikre det biologiske mangfoldet lokalt, samt å øke opptaket av karbondioksid globalt. Les mer om Plan Vivo prosjektet.

Slik regner vi ut karbondioksid utslippet for ditt papir
Vi ser først på karbondioksidutslippet fra masseproduksjonen og fra papirfabrikken der det aktuelle papiret produseres.
En normal verdi i bransjen er ca 1 tonn CO2 per tonn papir, forskjellene avhenger blant annet av hvor mye bioenergi
som benyttes. Deretter beregner vi hvilke utslipp produsentens innkjøpte elektrisitet forårsaker og legger til slutt til
utslippet fra transporten til vårt lager i Oslo. I vår Klimakalkulator kan du regne ut hva du må betale for å klimakompensere papiret i trykksaken. Les mer om beregning av klimakompensasjon.

Slik får du et grønt hjerte
Du kontakter våre selgere som regner ut avgiften for å få merke trykksaken med vårt klimasymbol. Originalen på symbolet,
som kan trykkes i grønt, svart eller negativ, sendes i forbindelse med bestillingen, sammen med en enkel retningsguide som
skal undertegnes av trykkeriet før bruk. En klimakompensasjonsenhet koster 25 kroner, minimumsavgiften er 100 kroner,
og for et vanlig opplag blir det normalt fra 100 kroner til noen få hundrelapper. Det handler således ikke om noen store summer for å bidra til en bedre klode og klima! Les mer om anvendelse av vårt klimasymbol.

Mer fakta om Plan Vivo
Plan Vivo Foundation er en stiftelse som samarbeider med et spesielt sertifiseringssystem som sørger for å redusere karbondioksidutslippene gjennom å utvikle bærekraftig skogbruk blant små familiejordbrukere i utviklingsland. Systemet er tatt frem av ECCM (Edinburgh Center for Carbon Management). De jordbrukerne som er med i Plan Vivos prosjekt får bidrag til treplanting og stell av skadede skogs- og dyrkingsområder. Kontrollen utføres både med satellittovervåking og markinspeksjoner. Finansieringen skjer gjennom salg av sertifikater til bedrifter og organisasjoner verden rundt. Hvert sertifikat representerer et visst antall tonn karbondioksid. Antalis AS videreformidler enheter fra disse sertifikatene. Les mer.

paperman