Klimakompenser dine innkjøp 
 

Vi gir deg mulighet til å klimakompensere papiret til dine trykksaker. Karbondioksidutslippene fra produksjon og transport av papiret kompenseres via treplantng i Afrika. Avgiften du betaler gir deg rett til å merke trykksaken med vårt klimasymbol som viser at du har bidratt for å motvirke drivhuseffekten på vår planet.

Klimakompensasjon-NO1.png (Klimatkompensation-SE)

Klimakompensasjon - slik fungerer det 

Slik regner vi ut karbondioksidutslipp for ditt papir
Vi regner ut karbondioksidutslippet fra masse- og papirproduksjonen for det aktuelle papiret samt legger til utslipp fra produsentens innkjøp av elektrisitet og utslipp fra transport til vårt sentrallager. Du kan se de eksakte karbondioksidutslippene for hver papirkvalitet i vår klimakalkulator.

Så stor er avgiften
Avhenging av mengde papir, regner vi fram til en avgift for klimakompensasjonen. Minimumavgiften er kr 100 og holder til å klimakompensere en standard trykksak. I klimakalkulatoren kan du se hvor stor avgiften blir for ulike papirkvaliteter. Avgiften går til et skogforvaltningsprosjekt i Afrika som gjennom sertifisering garanterer en bestemt karbondbinding som tilsvarer karbondioksidutslippet fra papiret.

Slik får du klimasymbolet
Når du har klimakompensert, får du vårt symbol som du kan sette på din trykksak for å vise at papiret er klimakompensert. Kontakt kundeservice for dette. Merk at klimasymbolet kun kan brukes på Antalis sine papirvaliteter og på den trykksaken som har blitt klimakompensert. 

Plan-Vivo x 3.png