Klimakalkulator

Ved hjelp av klimakalkulatoren regner man ut de totale karbondioksidutslippene, fra både produksjon og transport, for akkurat den papirkvaliteten som du har valgt.

Med klimakompensasjon-avgiften får du rett til å merke dine trykksaker med vårt klimasymbol som viser at du har bidratt for å motvirke drivhuseffekten på vår planet.