Mål din miljøpåvirkning og vær en del av en positiv endring

For bedre å forstå effekten av enkelte produkter og dermed lettere kunne ta gode beslutninger om hvilke medier du vil bruke, har vi laget Antalis Green Star System™ for medier til storformat.

Hvorfor et rangeringssystem?

Når det er mange uttalelser og antagelser om hva som er miljøvennlig og ikke, kan det være vanskelig å orientere seg.
Men vi har liten tid til forvirring – vi må være trygge på valgene våre. Vi må kunne stole på fakta og upartiske målemetoder for holdbarheten til produktene vi kjøper.
Innen visuell kommunikasjon er det på høy tid for et slikt system.

 

Hvordan måler vi?

I rangeringssystemet tar vi utgangspunkt i strenge kriterier som måles nøye og konsekvent.

Vårt Green Star System™ analyserer en tydelig oppstilling av definerte måletall innen to nøkkelfaktorer: råvarer og slutten på livssyklusen.

 

Råvarer

Lave karakterer gis til produkter som er tatt frem med nye fossile materialer – i bunn og grunn, plast – mens høyere karakter gis til fornybare materialer. Ennå høyere karakter gis til produkter som er fremstilt av gjenvunnet materiale.

Produkter kan være produsert av ny/ikke gjenvunnet råvare eller av gjenvunnet råvare.

Råvaren kan komme fra enten fossile kilder (ikke fornybart) eller fra fornybare/biobaserte kilder.

Det gir oss 4 alternativer:

IKKJE GJENVUNNET FOSSILE MATERIALER = hydrokarbon (primært kull), brensel eller naturgasser som ikke fremstilles av planter

IKKE GJENVUNNET FORYBARE MATERIALER = plantebaserte materialer fra en fotosyntesisk produksjon

GJENVUNNET FOSSILE MATERIALER = har vært brukt tidligere og siden gjenvunnet for nye produksjoner

GJENVUNNET FORNYBARE MATERIALER = har vært brukt tidligere og siden gjenvunnet for nye produksjoner.

 

 

Slutten av livssyklusen

Her tar vi hensyn til hva som skjer etter at produktet er konsumert. F.eks, er den vanskelig å gjenvinne? Inneholder den farlige stoffer som ikke følger REACH-reglene?

 

LAV GJENVINNINGSPOTENSIAL – Produktet er vanskelig å gjenvinne, enten pga grunnleggende design eller fordi materialet ikke kan gjenvinnes.

MIDDELS GJENVINNINGSPOTENSIAL – Produktet er vanskelig å gjenvinne da det mangler en spesifikk gjenvinningsprosess for materialet. Det her er tilfellet for plast laget av PVC og PU.

HØYT GJENVINNINGSPOTENSIAL – Materialet kan utmerket gjenvinnes og kan bli et nytt produkt etter bruk og gjenvinning. Noen eksempler er PET, PP og PE.

REACH – En forordning fra EU for å beskytte miljø og helse hos mennesker fra giftige stoffer.

 

 

I forkant i dag

Å ta ansvar nå er kritisk. Men det er også viktig å kunne vise det. Tross alt er det forbrukere og pålitelige ledere som etterspør fremskritt. Gjennom å bruke produkter med høye karakterer, kan du vise for dine kunder og interessenter at du handler aktivt og tar ansvar for å redusere din miljøpåvirkning.

I vår netthandel kan du se at alle våre produkter for media innen storformat er rangert med vårt Green Star System™. Nå kan vi sammen vise mer holdbare alternativer for dine kunder.

 

 

Bransjenorm i morgen?

I dag har vi innført Green Star System™ for alle våre mediaprodukter – i morgen håper vi å kunne ekspandere det videre til samarbeidspartnere og leverandører og at det også blir en industristandard.

 

Ønsker du hjelp av en ekspert? Våre eksperter diskuterer gjerne dine behov for å finne egnede produkter til dine produksjoner som bidrar til en mer holdbar framtid.