Nyheter, Siste nytt

Varsel om prisendringer pr 15. juni 2022

19 mai 2022 — prisendringer
Print

Med bakgrunn i prisstigninger fra våre leverandører ser vi oss hermed nødt til å varsle prisøkninger på våre lager- og fabrikasjonsleveranser, gjeldende fra og med den 15. juni 2022 .

Med bakgrunn i prisstigninger fra våre leverandører ser vi oss hermed nødt til å varsle prisøkninger på våre lager- og fabrikasjonsleveranser, gjeldende fra og med den 15. juni 2022 .

Økt etterspørsel av varer og transport som følge av gjenåpningen etter pandemien, følgene av den langvarige streiken i Finland, samt konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina bidrar til sterkt økende priser på råvarer, energi og frakt.

Produsentene har nå sett seg nødt til å varsle nye prisøkninger for å dekke inn sine økte kostnader. Dette for å sikre en forsvarlig drift og fortsatt produksjon.

Hvorvidt og i hvilken grad de rådende omstendighetene kommer til å påvirke den fremtidige tilgjengeligheten av  råvarer,  produksjonskapasitet eller  priser vet vi ikke, men  det  er  klart at den ekstraordire situasjonen kan føre til raske endringer.

Som en konsekvens av ovennevnte ser vi oss nødt til å gjennomføre prisøkninger innenfor følgende områder:

  • Bestrøket papir                 2-7%
  • Ubestrøket papir             2-5%
  • Kontorpapir                       5-15%
  • Storformatsprodukter   3-10%
  • Emballasjeprodukter     2-10%

 

Prisøkningene vil gjelde for alle leveranser fra og med 15. juni 2022, med unntak for utvalgte produkter i vårt emballasjesortiment der endringene trer i kraft 1. juni 2022.

Det kan også bli gjennomført prisjusteringer på utvalgte spesialprodukter, spesialformat og gramvekter, samt på noen av våre tjenester. Utover dette endres innslagspunktet for småordretillegg til 2.500 kr.

Justerte priser vil du finne på vår hjemmeside.

NB! Vår leverandør av std. offset papir, Edixion, har justert sine priser noe ned for en kortere periode. Vi gjør oppmerksom på at denne justeringen vil bli hensyntatt i forbindelse med økningen den 15. juni.

Ta gjerne kontakt med din representant fra Antalis, eller med undertegnede, dersom du ønsker ytterligere informasjon om den varslede prisendringen.

 

Med vennlig hilsen

Antalis AS

 

Stein signatur_1.jpg

___________________

Stein Schatvet

Adm. direktør