Siste nytt

Varsel om prisendringer fra og med den 29. april 2022

19 apr 2022 — Prisnedgang
Print

Til tross for en situasjon med fortsatt meget høye kostnader på energi, drivstoff og øvrige innsatsvarer, har vi lyktes med å oppnå prisnedgang på utvalgte papirprodukter.

Til tross for en situasjon med fortsatt meget høye kostnader på energi, drivstoff og øvrige innsatsvarer, har vi lyktes med å oppnå prisnedgang på utvalgte papirprodukter.

Som følge av at en av våre større leverandører har redusert noen av sine pristillegg til oss, ser vi oss istand til å redusere prisene på Edixion, UPM Sol, Novatech, Data Copy, samt Xerox Colotech Silk og Gloss med inntil 65 øre/kg. Endringene har virkning for alle leveranser fra og med den 29. april 2022.  

 

Situasjonen på markedet i Europa og verden forøvrig er ustabil og nye prisendringer grunnet bl.a. endrede energikostnader vil kunne bli gjennomført med kort varsel.

 

Ta gjerne kontakt med din representant fra Antalis, eller med undertegnede, dersom du ønsker ytterligere informasjon om den varslede endringen.

 

 

Med vennlig hilsen

Antalis AS

 

Stein signatur_1.jpg

___________________

Stein Schatvet

Adm. direktør