Siste nytt

Varsel om endring i logistikktillegget pr 4. april 2022

21 mar 2022 — Endring logistikktillegg
Print

Som tidligere varslet, er det med bakgrunn i prisstigninger fra våre leverandører advisert prisøkninger på våre lager- og fabrikasjonsleveranser, gjeldende fra og med den 4. april 2022. Vi ser oss dessuten nødt til å justere vårt energi- og logistikktillegg.

Som tidligere varslet, er det med bakgrunn i prisstigninger fra våre leverandører advisert prisøkninger på våre lager- og fabrikasjonsleveranser, gjeldende fra og med den 4. april 2022. Vi ser oss dessuten nødt til å justere vårt energi- og logistikktillegg.

Vår kontinuerlige innsats med å effektivisere internt dekker dessverre ikke de betydelige kostnadsøkninger vi har fått på bl.a. energi og frakt. Vi ser oss derfor nødt til å justere vårt energi- og logistikktillegg til 5,9 % med virkning fra og med den 4. april 2022.

 

Ta gjerne kontakt med din representant fra Antalis, eller med undertegnede, dersom du ønsker ytterligere informasjon om den varslede endringen.

 

 

Med vennlig hilsen

Antalis AS

 

Stein signatur_1.jpg

___________________

Stein Schatvet

Adm. direktør