Siste nytt

Streik hos papirleverandør UPM i Finland.

10 jan 2022 —
Print

Som tidligere annonsert har ikke avtaleforhandlingene mellom papirarbeidernes fagforening og ledelsen i UPM i Finland kommet til enighet. Det betyr at arbeiderne fortsetter sin streik. All papirproduksjon ved UPM i Finland har stoppet fra 1/1 inntil videre. Streiken er nå varslet til 5/2.

Som tidligere annonsert har ikke avtaleforhandlingene mellom papirarbeidernes fagforening og ledelsen i UPM i Finland kommet til enighet. Det betyr at arbeiderne fortsetter sin streik. All papirproduksjon ved UPM i Finland har stoppet fra 1/1 inntil videre. Streiken er nå varslet til 5/2.

Dette betyr at vi risikerer leveringsproblemer med produkter fra UPM i januar og trolig lenger, avhengig av varigheten av streiken.
Både nye og eksisterende bestillinger vil bli berørt.

Vi vil holde deg orientert om utviklingen.