Siste nytt, 2021

Varsel om prisendringer 3. og 10. januar

09 des 2021 — Prisøkning
Print

Grunnet nye prisøkninger fra våre leverandører, ser vi oss hermed nødt til å varsle prisøkninger på lager- og fabrikasjonsleveranser. Økningene gjelder store deler av vårt sortiment. Enkelte produkter justeres fra den 3. januar, mens de fleste produktene vil øke for leveranser fra og med den 10. januar 2022.

Grunnet nye prisøkninger fra våre leverandører, ser vi oss hermed nødt til å varsle prisøkninger på lager- og fabrikasjonsleveranser. Økningene gjelder store deler av vårt sortiment. Enkelte produkter justeres fra den 3. januar, mens de fleste produktene vil øke for leveranser fra og med den 10. januar 2022.

Bakgrunnen for prisøkningene er de betydelige kostnadsøkningene på råvarer, transport og energi som våre leverandører dessverre ikke ser seg istand til å absorbere.

Økningene vil være i størrelsesorden 5–15% og vil omfatte utvalgte produkter i følgende produktområder:

  • Bestrøket og ubestrøket papir
  • Utvalgte kontorpapirmerker
  • Grafiske spesialkvaliteter
  • Kartong
  • Spesialmedier
  • Emballasjeprodukter

 

Vår løpende innsats for å effektivisere vår virksomhet holder dessverre ikke for å kompensere for de betydelige økningene vi erfarer på bl.a. energi- og logistikk kostnader. Vi ser oss derfor nødt til å justere vårt Energi- og Logistikktillegg fra 3,9% til 4,9%. Endringen trer i kraft for alle leveranser fra og med den 10. januar 2022.   

Trenden med betydelige økninger ser dessverre ut til å fortsette i tiden som kommer. Vi anbefaler at en går i dialog med sine kunder om denne spesielle markedssituasjonen og tar forbehold for de fremtidige økninger som kan komme.  

Høy etterspørsel i forhold til tilgjengelig kapasitet kan medføre økte leveringstider fra produsentene, dette først og fremst på fiberbaserte produkter.

Ta gjerne kontakt med din representant fra Antalis, eller med undertegnede, dersom du ønsker ytterligere informasjon om den varslede prisendringen.

 

 

Med vennlig hilsen

Antalis AS

Stein signatur_1.jpg

___________________

Stein Schatvet

Adm. direktør