Siste nytt, 2021

Varsel om prisendringer 25. oktober

18 okt 2021 — Prisøkning
Print

Grunnet prisøkninger fra våre leverandører ser vi oss hermed nødt til å varsle prisøkninger på lager- og fabrikasjonsleveranser. De deler av vårt sortiment som blir berørt av de tidligste endringene økes med virkning fra den 25. oktober 2021. Ytterligere deler av sortimentet vil kunne økes etter denne dato.

Grunnet prisøkninger fra våre leverandører ser vi oss hermed nødt til å varsle prisøkninger på lager- og fabrikasjonsleveranser. De deler av vårt sortiment som blir berørt av de tidligste endringene økes med virkning fra den 25. oktober 2021. Ytterligere deler av sortimentet vil kunne økes etter denne dato.

Vi beklager den korte varslingstiden, men med bakgrunn i den meget spesielle situasjonen på markedet, har leverandørene økt prisene med ekstremt kortvarsel.

Bakgrunnen for at leverandørene nå har hevet prisene med kort varsel, er at de ikke har maktet å absorbere de uforutsette, betydelige kostnadsøkningene på råmaterialer, energi og transport.

Økningene vil være i størrelsesorden 5–20% og vil omfatte utvalgte produkter i følgende produktområder:

  • Bestrøket og ubestrøket papir
  • Kontorpapir
  • Grafiske spesialkvaliteter
  • Kartong
  • Spesialmedier
  • VisualCom produkter
  • Emballasjeprodukter

 

Høy etterspørsel i forhold til tilgjengelig kapasitet kan medføre økte leveringstider fra produsentene, dette først og fremst på fiberbaserte produkter. 

Trenden med betydelige økninger og korte varslingstider ser dessverre ut til å fortsette i tiden som kommer. Vi anbefaler at en går i dialog med sine kunder om denne spesielle markedssituasjonen og tar forbehold for de fremtidige økninger som kan komme. 

Ta gjerne kontakt med din representant fra Antalis, eller med undertegnede, dersom du ønsker ytterligere informasjon om den varslede prisendringen.

 

Med vennlig hilsen

Antalis AS

Stein signatur_1.jpg

___________________

Stein Schatvet

Adm. direktør