Vanlige feil ved trykksaker

Beskrivelsene nedenfor viser de vanligste feilene som kan oppstå ved trykksaksproduksjonen. Les gjennom slik at du lettere kan identifisere feil.

 

1. For mørkt trykk
Bruk lavere rastertetthet på ubestrøket papir. Unngå tunge, fargemettede bilder på ubestrøket papir.

 

2. Ujevne fargeflater
Velg et papir med jevn papiroverflate eller benytt silketrykk.

 

3. Feil fargenyanser

Fargenyansene på et ubestrøket papir blir ikke som prøvetrykket. Bedøm fargene utfra fargeprøver på ubestrøket papir.

 

4. Fargen smitter
Se til at det er tid for normal tørketid

 

5. Sprekker i falsen
Bestill alltid rilling i gramvekter over 150g for bestrøket og 170g for ubestrøket. Sprekkene synes mer på mørke fargeflater. Seiglaminering minsker risikoen for sprekker.

 

6. Limbindingen slipper
Unngå høybestrøket og glatte papirkvaliteter. Hvis du velger bestrøket papir, velg en høyere gramvekt. Unngå utfallende trykk og se til at bokbinderiet bruker rett lim.

 

7. Papiret gulner eller blekes
Bruk en trefri kvalitet hvis trykksaken skal leve lenge.

 

8. Sidene ligger ikke pent oppslått
Kommer av at trykksaken er trykket med feil retning, dvs med feil fiberretning. Fiberretningen skal være langs med trykksakens rygg eller fals.