Creative Power, Grafisk kommunikasjon, Inspirasjon

Det visuelle språket - Hva skjer når vi snakker i bilder

14 des 2020 —
Print
pictograms

Vi er daglig omgitt av piktogrammer. Vi ser dem på datamaskiner, husholdningsapparater, vaskemerker på klær og langs veien når vi er ute og kjører, og vi tolker dem ofte helt uten å tenke over det.

Vi er daglig omgitt av piktogrammer. Vi ser dem på datamaskiner, husholdningsapparater, vaskemerker på klær og langs veien når vi er ute og kjører, og vi tolker dem ofte helt uten å tenke over det.

______
 

“Ord splitter, bilder forener”
Otto Neurath, i “Empiricism and sociology”

______


Vi er daglig omgitt av piktogrammer. Vi ser dem på datamaskiner, husholdningsapparater, vaskemerker på klær og langs veien når vi er ute og kjører, og vi tolker dem ofte helt uten å tenke over det. Enkelte piktogrammer har blitt finpusset med tiden, og gjennom flere hundre års bruk. Andre har blitt utformet av grafisk designere, som nøye har overveid hver eneste linje for å formidle det perfekte budskapet. Men felles for dem alle er deres evne til å representere komplekse gjenstander med bare noen få enkle linjer. 
Tegn en firkant og en triangel, så har du et hus. Tilfør et par linjer til en sirkel, så har du sola. Piktogrammer formidler mening ved at de ligner fysiske objekter. De skiller seg på den måten fra ideogrammer, som skal representere ideer eller konsept. Gjennom tusenvis av år har språkene utviklet seg og brukt begge typer symboler, og som frem til i dag enten brukes alene eller i kombinasjon. La oss ta en nærmere titt på vaskelappen i kåpen din. Der kan du f.eks. finne et piktogram som ser ut som en vaskebalje, ideogram av kjemisk rens og en kombinasjon av piktogrammet av vaskebaljen og ideogrammet med et kryss, som gir deg en instruksjon (skal ikke vaskes). Men nå som vi har terminologien på plass, la oss starte fra begynnelsen.

 

picto wash

                                                   Pictogram:         Ideogram:     Pictogram & ideogram:
                                                                  Normal wash     Dry clean         Do not Wash

Hieroglyfer og eldgammel skrift

hieroglyphDet faktum at forhistoriske hulemalerier kan betraktes som piktogram, er et emne som kan diskuteres. Vi kan imidlertid med sikkerhet datere bruken av piktogram i et skriftsystem til 3500 f.Kr., gjennom skapelsen av den sumeriske kileskriften, og senere gjennom hieroglyf-systemet (3200 f.Kr.). Hieroglyfer er fascinerende fordi de følger fire skriftprinsipper samtidig. For det første er de piktogrammer, som representerer nøyaktig det de viser. I forhistoriske graver kan man ofte finne piktogrammer som forestiller mat eller slaver. Disse piktogrammene skulle erstatte offergaver til de døde med det man anså som magiske elementer. Hieroglyfen av en mann som har en hånd ved munnen, representerer i denne konteksten den avdøde personen som spiser. For det andre er de ideogrammer.Stillhet representeres for eksempel av samme piktogram av en mann som har hånden sin ved munnen. For det tredje er det et fonetisk system, hvor tegn også brukes for å representere ord med samme konsonanter. Til slutt er det et rebus-system, hvor hver enkelt hieroglyf representerer en lyd som kombineres med den neste.

 

Fra sumerisk kileskrift (3500 f.Kr./100-tallet e.Kr.) til mayaskrift (200-tallet f.Kr./1500-tallet e.Kr), de fleste forhistoriske skriftsystemene har hatt samme kompleksitet av opprinnelige piktogrammer. Senere, etterhvert som alfabetet dukket opp, f.eks. det greske og det hebraiske, ble skriftsystemet helt fonetisk. Men bildespråk, eller bruken av piktogram som språk, skulle imidlertid komme noen årtusen senere.

 

 

Skapelsen av moderne infografikk og toalettskilt

______
 

“ISOTYPE-systemets kombinasjon av piktogram og grafikk
var revolusjonerende og banet vei for den
infografikken vi kjenner i dag.”

______

 

De tyske og østerrikske teoretikerne Marie Neurath (1898-1986) og Otto Neurath (1882-1945) var sentrale profiler i gruppen the Circle of Vienna, og arbeidet sammen for å gjøre vitenskapen mer populær. De skrev flere barnebøker sammen, der de forklarte vitenskapelige fenomen og forsøkte å gjøre statistisk, økonomisk og politisk informasjon tilgjengelig for allmenheten.

Paret var overbevist om at den beste måten for allmenheten å ta til seg informasjon var gjennom bilder. På 1930-tallet skapte de derfor en studieplan med tegninger som symboliserte industriell, demografisk, politisk eller økonomisk informasjon. Dette systemet fikk senere navnet ISOTYPE (International System Of TYpographic Picture Education). Encyklopedien Gesellschaft und Wirtschaft (Society and Economy) er et av de beste eksemplene på dette arbeidet. Encyklopedien, som ble bestilt av Bibliographisches Institut i Leipzig i 1930, er i stort format (30 x 45 cm) og inneholder 130 plater der 98 viser kart og diagram innen emner som historie, migrasjon, økonomi, urbanisme m.m. Symbolene som brukes i alle platene ble designet av paret Neuraths, sammen med den tyske grafiske designeren Gerd Antz.

 

neurath.jpg

To plater fra Atlas «Gesellschaft und Wirtschaft»,
1930, med titlene «Ansatte fordelt på økonomisk gruppe 1920» og «Krigstap».

 

 

 

Når ISOTYPE-systemet ble skapt, hadde bruken av grafikk allerede gjennomgått tiår med utvikling blant forskere, som hadde brukt den som en måte å overføre informasjon på. «ISOTYPE-systemets kombinasjon av piktogram og grafikk var imidlertid revolusjonerende og banet vei for den infografikken vi kjenner i dag.

 

JO pictograms.jpg

Olympics games pictograms evolution.

 

ISOTYPE-systemet var virkelig en inspirasjon for den japanske OL-komiteen, da de sto foran utfordringen med å informere et internasjonalt og blandet publikum med enkle midler, under forberedelsene til OL i Tokyo i 1964. Under Masaru Katzumies ledelse skapte 30 unge designere 20 symboler for de ulike sportsgrenene, og 39 generelle informasjonsskilt. Dermed ble det første settet med piktogrammer som skulle brukes i virkelige situasjoner skapt, og også verdens først toalettskilt. Det er viktig å merke seg at piktogrammer ikke er uforanderlige, de er under stadig utvikling, noe som en sammenligning av piktogrammer fra OL viser.

Piktogrammets visuelle språk

 

QueneauBåde skriftspråk og piktogrammer bruker komplekse tegn for å skape en mening. Men ved første øyekast kan det imidlertid virke vanskelig å skape en fullstendig fortelling gjennom et piktogram, noe som er den viktigste hensikten med et språk. Den franske romanforfatteren, Raymond Queneau (1902-1976), gjorde flere forsøk på dette. Og resultatet er nærmest poetisk, nesten som visuelle haikudikt. Queneaus eksperimenter måtte imidlertid ledsages av skriftlige forklaringer for å kunne forstås riktig. Men hvis vi ikke regner piktogrammer som språk, hvordan kan vi da forklare fremgangen for et prosjekt som Blissymbolene, som har vært brukt av mennesker med alle typer fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser? 

For det første er det viktig å huske at på samme måte som man må lære seg et skriftspråk, så må man også lære seg bildespråk. Et enkelt eksempel på det er veiskilt.

 

______
 

“Piktogrammer trenger kontekst for å kunne skape
mening, kanskje til og med mer enn ord.”

______

Innen semantikk ser man faktisk på piktogram som et system for uttrykk (eller tegn), som har struktur (syntax), mening (semantikk) og anvendelse (pragmatikk). Og som andre typer språk, har også ikoniske språk en grammatisk oppbygging Piktogram er også polysemisk, akkurat som skriftspråk. På samme måte som at ordet «arm» kan bety både et lem eller noe stakkarslig, kan et piktogram med et tre bety «skog» på et veiskilt og «tre» på en papiremballasje.

Piktogrammer trenger kontekst for å kunne skape mening, kanskje til og med mer enn ord. Ta toalettskiltet for eksempel. Før 1964 hadde ingen tenkt på å bruke det, og en tegning av en kvinne og en mann var nettopp det, en tegning av en kvinne og en mann. Men i denne konteksten forsto alle at skiltet viste hvilket toalett som var for kvinner og hvilket som var for menn. Med tiden ble toalettskiltet brukt og kjent over hele verden, og i dag er skiltet med piktogram av en mann og en kvinne synonymt med toaletter.

 

 

bathroom signs.jpg

Toalettskilt skapt for OL i Tokyo i 1964.
Kunstnerisk leder: Masaru Katzumie, Grafisk designer: Yoshiro Yamashita.

Ansvaret med å skape ikoner

For å skape et effektivt piktogram må man gå gjennom tre ulike faser: semiotisk forskning, piktogramdesign og testing. I henhold til Cambridge Dictionary er semiotikk «læren om tegn og symboler, deres mening og bruk». I semiotisk forskning forsøker man å finne de viktigste elementene som beskriver et objekt. Solen kjennetegnes for eksempel ved sin runde form og sine solstråler. Og en lærer representeres av en figur og tavlen som brukes i yrket osv. For å designe et piktogram må man kunne vise disse elementene så tydelig som mulig, så en så enkel måte som mulig. Denne fasen er like viktig som de andre to og bør ikke hoppes over.

______


“Det innebærer et stort ansvar å designe et piktogram, ettersom de representere verden”

______

 

Det finnes strenge regler når man designer offentlige skilt. I henhold til ISO-standarden, må symboler vises frem til en vilkårlig testgruppe. Symbolet godkjennes hvis 67 % av brukerne helt eller nesten uten tvil forstår hva symbolet innebærer (iht. ISO 9186-1989). I USA må et piktogram bli forstått av 85 % av brukerne for å godkjennes (iht. ANSI Z535-1987).

Det innebærer et stort ansvar å designe et piktogram, ettersom de representere verden rundt oss. I henhold til Sofya Polyakov, adm.dir for Noun Project – et nettsted som er vertskap for verdens største samling av visuelle språk. De er velkjent innen grafisk design og brukes av nesten syv millioner mennesker – «Visuelle språk kan forme, forsterke og forandre vår oppfattelse av verden. Symboler er blant de beste universelle verktøyene vi har for å overvinne kulturelle kommunikasjons- og språkbarrierer, og nå er det viktigere enn noen gang å kommunisere på en sosialt bevisst måte.

 

 

edition.jpg

PM151 poster i begrenset opplag
designet av Arkotype og printet av
Generation Press på Pop’set-papir.

 

Kit for personlig hygiene
for Tag aviation på alchemy-papir
av Oddity Studio.

 

 

Prosjekt på Keaykolour
for Busca Idrac
arkitektbyrå av Agence’O.

 

Sofya Polyakov er overbevist om at symboler og representasjoner har en sosial påvirkning. Hun står i spissen for initiativet «Redefining Women», som ønske å motvirke stereotypiske representasjoner av kvinner på arbeidsplassen. «Når du søker etter bilder som relaterer til ord som ‘entreprenør’, ‘leder’ og ‘sjef’, er resultatet flest bilder av menn», forklarer Sofya Polyakov. Samlingen med over 60 symboler fremhever kvinner innen design, teknologi og i ledende posisjoner.

 

 

redifining women.jpg

Noun project, del av «Redifining Women»-samlingen.

 

Gjennom tidene, fra forhistoriske grotter til dagens sosiale spørsmål, har piktogrammene lykkes med å henge med i tiden og samtidig være universelle. Man kan virkelig kjenne tilknytningen til forhistorisk sivilisasjon når man oppdager en glyf som forestiller noe så vanlig som brød. Alle som har opplevd å stå i et annet land og vært nødt til å kommunisere via ukompliserte tegninger, kan definitivt bekrefte den universelle betydningen av piktogrammer. Det har gått årtusener siden egypterne og mayaindianerne skapte sine glyfer, og nå sluttes sirkelen ved skapelsen av en ny type piktogram, som er ment å inkludere hele menneskeheten i en globalisert tidsalder.