Grafisk kommunikasjon, Creative Power, Inspirasjon

Dieter Rams: en blåkopi av øko-design også kjent som eco-conseption.

17 jun 2020 —
Print
AT-MI2-book.jpg

Dieter Rams’ arbeid er tidløst, hovedsaklig fordi det var målet hans. Produktdesignerens ettermæle lever fremdeles blant nåtidens designere og strekker seg forbi de objektene han har skapt. Hans visjon la vekt på designerens ansvar og at det finnes god og dårlig design. De ti prinsippene for god design, som han riktignok skrev for over 40 år siden, kan i dag ses på som en blåkopi for en grundig og global tilnærming til øko-design.

Dieter Rams’ arbeid er tidløst, hovedsaklig fordi det var målet hans. Produktdesignerens ettermæle lever fremdeles blant nåtidens designere og strekker seg forbi de objektene han har skapt. Hans visjon la vekt på designerens ansvar og at det finnes god og dårlig design. De ti prinsippene for god design, som han riktignok skrev for over 40 år siden, kan i dag ses på som en blåkopi for en grundig og global tilnærming til øko-design.

Design som varer

Dieter Rams var barnebarn av en snekker og ble født i Wiesbaden i nærheten av Frankfurt i 1932. Som tenåring mot slutten av krigen begynte han å studere arkitektur og interiørdesign i 1947. Han var blant designere som trodde sterkt på den rollen design spiller med tanke på å forme en bedre verden. Ansvarsfølelsen når det gjelder design er et av de vedvarende aspektene i Rams’ arbeid sammen med hans konstante kamp mot kjøp- og kast-mentaliteten.

bandeau DR.jpg

Dieter Rams’ lærere tilhørte Bauhaus-bevegelsen. Hans første store samarbeidspartner hos Braun var Haus Gugelot, en velkjent designer fra Ulm school og Design. Så han ble altså tidlig påvirket av den funksjonalistiske bevegelsen, en stil med modularitet og enkle linjer, hvor funksjon er like viktig som form», forklarer Cecilia Chol, auksjonarius og ekspert på design fra 1900-tallet. «Hvis vi for eksempel ser på hans TP1-platespiller fra 1959, så ville ikke den grunnleggende funksjonen (i dette tilfellet avspilling av musikk og bærbarhet) endre seg over tid. Rams’ mål var å skape design som var så ren som mulig, slik at brukeren ikke ville gå lei. Dette for å oppnå perfeksjon av produktet i forhold til dets funksjon».

D.Rams bærbare transistorradio og fonograf  TP 1, 1959, MoMA © The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

Radio-Phono-légendes.jpg

Etter Dieter Rams’ mening kan man bare skape holdbare produkter gjennom holdbart design og med løsninger som er perfekt tilpasset formålet, og dette prinsippet gjelder mye mer enn bare produktdesign. Hva er den økonomiske og miljømessige kostnaden for en ny grafisk identitet? Et nytt kontordesign? Ny emballasje til det samme produktet? Som Rams selv forklarer er ikke ideen å skape et evigvarende produkt, men heller å skape noe som er så tidløst, så godt formgitt at det kan tåle forbedringer uten å måtte omskapes helt fra bunnen av fra tid til annen. Dette medfører en viss tilnærming til design som prøver å utkrystallisere seg rundt noe uforanderlig, noe som vil vare over tid, i dette tilfellet produktets funksjon. Innen merkevarebygging kan det bety merkets DNA.

Mindre, men bedre

Rams’ arbeid handler om nøyaktighet, om å fjerne alt som ikke er nødvendig for produktet, alt som kan bli umoderne. Ikke noe merkenavn på forsiden, ingen unødvendige knapper eller elementer. I løpet av hans 40 år som sjefsdesigner hos Braun har Dieter Rams fortsatt å arbeide med samme kompromissløshet, en filosofi han oppsummerte med disse tre ordene: «Mindre, men

bedre»

D.Rams & H.Gugelot for Braun, Radio-Phonograph SK4/10, 1956, MoMA © The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

D.Rams & D.Lubs for Braun, Calculator ET 66, 1987, V&A Museum © The Victoria & Albert Museum

bandeau phono-calculette-légendes.jpg

Når vi studerer Rams’ arbeid, ser vi løsninger som er så perfekte og så gjenbrukt av mange at man nesten glemmer at de er resultat av mange års forskning. Enten det er rutemønsteret som er dannet av hullene som er boret i metallplaten på en høyttaler eller den unike runde kontrollbryteren på en radio, har Dieter Rams arbeid påvirket designere i årtier. Hans ideer har blitt integrert i andres skapelser uten problemer.

 

Jony Ives arbeid som sjefsdesigner for Apple i nesten 30 år er kanskje det beste eksempelet på hvilken påvirkning Rams har hatt på dagens designere. Det som slår én ved første øyekast er alle detaljene fra Rams’ arbeid som man finner her og der i Ives design (likheter som i stor grad har blitt dokumentert på nettet). Den tyske designerens mest direkte innflytelse på den britiske designeren er imidlertid hans mål om å designe produkter som er intuitive å bruke, et prinsipp som er selve kjernen i formgivningen av de fleste av Apples produkter. Og dette er kanskje et av de viktigste punktene ved Rams’ ideer: å holde ting nede på et minimum kan faktisk gjøre det enklere for oss å forstå produktet og bruke det. Færre bestanddeler for større effekt.

 

I 2013 lanserte en fransk designer ved navn Sylvain Boyer en kampanje kalt «Ecobranding». Planen var enkel: å redusere mengden blekk som ble brukt på en logo samtidig som den visuelle effekten ble opprettholdt. Det virker kanskje som en liten ting, men hvis merkevarer som McDonald's eller Starbucks gjorde en liten endring i logoen, ville det utgjøre svært stor effekt med tanke på alle millioner av kopper, esker og brosjyrer som trykkes hvert år.

 

Studien av Rams’ arbeid gir oss mulighet til å ta dette et skritt videre. For den tyske designeren kan design ha mer effekt ikke på tross av, men på grunn av at den har blitt redusert til et minimum. Kanskje det er på tide å begynne å velge med omhu hvilke ord vi trykker for å fjerne de elementene som overkjører budskapet vi forsøker å formidle, og la dem få den innflytelsen de fortjener.

“God design er estetisk”

Når Naoto Fukasawa uttalte seg om Rams og den innflytelse han har hatt på hans arbeid som designer, sier han om Braun lommeradio T3: «Ingenting er mer komplett (…) Når det gjelder det estetiske, har den alt man ønsker å oppnå som designer.» Og det er viktig å huske på hvor viktig det estetiske var i Dieter Rams’ prosess, noe som helt klart påvirket Fukasawa i hans samarbeid med Muji. 

bandeau CD-radi-ipod-légendes.jpg

Objekter har en vesentlig innvirkning på våre personlige omgivelser og vårt velbefinnende. Når hver eneste detalj kan ha en innvirkning, blir omtanke og nøyaktighet i produksjonsprosessen helt avgjørende. Valg av materialer og hvordan det føles når vi tar på det er avgjørende når studier viser hvordan ulike materialer kan påvirke adferden vår.

 

Rams sa en gang at «den verden som kan oppfattes av sansene, utstråler en aura som jeg ikke tror kan digitaliseres». Materialer påvirker sansene våre på samme måte som hvordan de er formet. Denne påvirkningen kan bli et budskap om det er et godt design.

 

Forestill deg at du vil gi en beskjed til noe på et papirark. Se for deg at dette papirarket, fordi det har blitt nøye utvalgt på grunn av sin følelse og farge, kan formidle deler av beskjeden på egen hånd. Nå kan du forestille deg hvor mye mindre du behøver å si for å formidle den beskjeden. Mindre, men bedre.