Ta mer bevisste valg når du kjøper media til storformat

Gjennom vårt Green Star System™ rangerer vi produkter etter to nøkkelfaktorer: råvare og resirkulerbarhet

Alle produkter får en karakter på en skala mellom null og fem stjerner. Formålet er at du skal kunne ta mer bevisste avgjørelser når det gjelder råvarene i materialet og mulighet for resirkulering når du kjøper media til storformat.

 

Hvorfor et rangeringssystem?

Det er en selvfølge at vi tar ansvar for våre handlinger, men også at vi kan bevise det. Gjennom vårt Green Star System™ rangerer vi produkter etter to nøkkelfaktorer: råvare og resirkulerbarhet.

Det er på høy tid at vil innfører et slikt system innen visuell kommunikasjon, som forenkler kjøpsprosessen.

 

GSS-Matrice_NO1.jpg

Slik rangerer vi

Vårt Green Star System™ tar hensyn til to nøkkelfaktorer: råvare og resirkulerbarhet.

 

Råvare

Det gis lave karakterer til produkter som er produsert av oljebasert/fossilt materiale, først og fremst plast, mens det gis høyere karakter til fornybart materiale. Den høyeste karakteren (5 stjerner)  gis til produkter som er produsert av resirkulert og fornybart materiale.

 

  • Produkter kan være produsert av resirkulert råvare eller av resirkulert materiale.
  • Råmaterialet kan komme fra enten fossile kilder (ikke fornybart) eller fra fornybare/biobaserte kilder og resirkulerte
     

Det gir oss fire alternativer:

IKKE RESIRKULERTE FOSSILE MATERIALER = hydrokarbon (primært karbon), brensel eller naturgasser som ikke er fremstilt av planter

IKKE RESIRKULERTE FORNYBARE MATERIALER = plantebaserte materialer fra en fotosyntetisk produksjon

RESIRKULERTE FOSSILE MATERIALER = har blitt brukt tidligere, og har deretter blitt resirkulert før ny produksjon.

RESIRKULERTE FORNYBARE MATERIALER = har blitt brukt tidligere, og har deretter blitt resirkulert før ny produksjon.

 

 

Resirkulerbarhet

Her tar vi hensyn til hva som hender etter at produktet har blitt konsumert. Er det f.eks. vanskelig å resirkulere?

 

LAVT RESIRKULERINGSPOTENSIAL – Produktet er vanskelig å resirkulere, enten p.g.a. det grunnleggende designet eller fordi materialet ikke kan resirkuleres. Dette er ofte tilfellet for komposittmaterialer og materialer som inneholder tilsetningsstoffer og enkelte limtyper.

MIDDELS RESIRKULERINGSPOTENSIAL – Produktet er vanskelig å resirkulere, fordi det ikke finnes en spesifikk resirkuleringsprosess for det materialet. Dette er tilfellet for plast laget av PVC og PU.

HØYT RESIRKULERINGSPOTENSIALE – Materialet kan fint resirukuleres og kan bli et nytt produkt etter bruk og resirkulering. Noen eksempler på dette er PET, PP og PE.

 

Vi hjelper deg å ta ansvar 

For å oppnå en tydelig endring i den grafiske bransjen fokuserer vi på ansvarsfulle innkjøp, karaktersystemer råvarer og resirkulering samt å veilede og deg i omstillingen mot et mer miljøbevisst medievalg.

I nettbutikken vår kan du se at alle produktene våre for media i storformat er rangert med vårt Green Star System™. Nå kan du ta mer bevisste valg med hensyn til miljøet og vise det til kundene dine.

 

Get in touch! Antalis’ spesialister innen storformat står klare til å lytte, forstå behovene dine, utforske nye alternativer og hjelpe deg på veien mot en smidig, miljøfokusert omstilling som både er effektiv og viktig for dine langsiktige mål.