Consumer experience, Inspirasjon, Nyheter, packaging-expertise

Riktig emballasje kan påvirke salget

27 jan 2023 — Miljøvennlig emballasje, resirkulerbar emballasje, innovative emballasjeløsninger, resirkulering
Print
sustainable-packaging-impact-sales-banner.jpg

Virksomhetenes økende behov for innovative og gode emballasjeløsninger, gir emballasjeindustrien nye utfordringer. Forbrukerne forventer ikke bare mer miljøvennlige emballasjeløsninger, men også unike kundeopplevelser. En voksende netthandel og mange miljøutfordringer gjør det vanskelig for virksomhetene å holde tritt med kundenes forventninger.

Virksomhetenes økende behov for innovative og gode emballasjeløsninger, gir emballasjeindustrien nye utfordringer. Forbrukerne forventer ikke bare mer miljøvennlige emballasjeløsninger, men også unike kundeopplevelser. En voksende netthandel og mange miljøutfordringer gjør det vanskelig for virksomhetene å holde tritt med kundenes forventninger.

Hvilken innflytelse har mer miljøvennlig emballasje?

Miljøvennlig emballasje tar hensyn til miljøpåvirkningen gjennom hele produktets livssyklus med det formål å redusere den negative påvirkningen på miljøet og på menneskets helse.

 

Nøkkelen til en bedre  emballasje ligger i å lage produkttilpasset emballasje i lette og mer miljøvennlige materialer. Innovasjon gjør det mulig å lage størrelsesoptimert, emballasje som øker effektiviteten i forsyningskjeden. Et skifte fra konvensjonelle materialer til mer miljøvennlige materialer kan derfor, i samspill med redusert emballasjeforbruk, gi en grønnere profil.

 

Kundenes forventninger har endret seg

Ifølge Antalis’ miljøundersøkelse, utarbeidet av IFOP (mars 2021), mener 79 % av kundene at emballasjeproduktets miljøpåvirkning er viktig eller meget viktig. 62 % er villige til å betale mer for bedre emballasjeprodukter. Dette er en tendens som forventes å stige, og det er stadig utviklingen på dette området.

 

statistikk_no.jpg

Forbrukernes behov og bekymring vokser

Forbrukerne er blitt enda mer miljøbeviste og forventer i økende grad at firmaer tilbyr mer bærekraftige løsninger som reduserer avfall og CO²-avtrykket. 42 % av forbrukerne mener at emballasje laget av resirkulert materiale og andre mer miljøvennlige materialer, er avgjørende for deres kjøpsvaner. (Globalwebindex 2019)

 

Press fra politikere, ideelle miljøorganisasjoner og forbrukere øker – virksomheter må finne mer bærekraftige løsninger som reduserer klimaendringer og hindrer tømming av ressurser. For eksempel sier 55 % av amerikanske respondenter (McKinsey 2020) at de er ekstremt eller meget bekymret over produktemballasjens miljøpåvirkning.

 

Selv om ønske om mer miljøvennlig emballasje er likt,  fokuserer likevel ikke alle på de samme miljøaspektene, og firmaene må derfor håndtere en rekke ulike bekymringer. Noen er på jakt etter resirkulert emballasje, mens andre har fokus på CO²-avtrykket. Felles er viljen til å handle miljøriktig. 60 til 70 % av forbrukerne uttalte at de er villige til å betale mer for mer bærekraftig emballasje, mens 52 % av forbrukerne sa at de ville ha kjøpt flere produkter med  dersom prisen hadde vært den samme (Antalis 2021).

 

 

Jakten på en bedre merkevareopplevelse

Grunnleggende innkjøpskriterier og miljøutfordringer står ikke lenger alene, men er tett knyttet til virksomhetens posisjonering. For eksempel vil tomrom og overskuddsemballasje frustrere forbrukerne og skape en negativ merkevareopplevelse. Miljøet har også en sterk påvirkning på salget, spesielt i kjølvannet av Covid 19-pandemien. Hos Sezane, en fransk moteforhandler på nett, er 100 % av posteskene nå produsert av resirkulert papp og kan sendes i retur eller brukes som dekorative esker i hjemmet. Firmaet er også i gang med å strømlinjeforme deres logistikk med produkttilpasset emballasje uten unødvendige etiketter og emballasje.

 

sustainable-packaging-impact-sales-body2.jpg

 

Ønsket om mer miljøvennlig emballasje er større enn noensinne, og Covid 19 har ført til et behov for å tilpasse seg raskt. Viktigheten av mer bærekraftige emballasjeløsninger er umulig å ignorere. Forbrukerne gjenbruker mye mer emballasje enn for kun et par år siden, og nedstengingen banet vei for en livsstilsendring med økt netthandel og mye mer emballasje som skal sorteres og resirkuleres.  Samtidig forventer forbrukerne en unik unboxing opplevelse når de handler hjemmefra. Virksomheter har derfor behov for smarte og mer miljøvennlige emballasjeløsninger som dekker de delvis moststridende behovene.

 

Forbrukerne er generelt blitt mer opptatt av emballasjen og dens miljøpåvirkning. Mer enn to tredjedeler vil betale mer for miljøvennlig emballasje. I Storbritannia har 50 % av forbrukerne allerede byttet merkevare på grunn av bekymringer om emballasjens klimapåvirkning. Det er derfor avgjørende for nettbutikker å vurdere og inkludere miljøspørsmål i deres fremtidige forretningsplan. (Mc Kinsey 2020)

 

Miljøvennlig emballasje fra start til slutt

Når man velger mer miljøvennlig emballasje, er ikke design nok. Nøkkelen ligger i å forstå hele reisen til produktet – fra produksjon til resirkulering. Det handler om å tenke sirkulært istedenfor  lineært og vurdere materialets bruk – også etter bruk. Derfor må man velge produkter med resirkulering og gjenbruk i tankene.

En strategi som Nespresso har praktisert i 10 år er å gi kundene mulighet til å få kapslene resirkulert hos nærmeste forhandler. 

 

sustainable-packaging-impact-sales-body3.jpg

 

Nepresso startet med dette allerede for 10 år siden i Storbritannia. Kundene fikk mulighet til å samle inn deres kapsler for resirkulering. Emballasje er resirkulerbart når det kan samles inn, behandles og deretter brukes på nytt i en ny form av råmaterialer eller produkter.  Mulighetene for å resirkulere emballasje avhenger av materialets sammensetning. Skal din emballasje inngå i den sirkulære økonomien? Da bør du satse på samme materiale til hele emballasjen, også kalt monomateriale. Du bør vurdere mer miljøvennlige alternativer produsert av biologisk nedbrytbare eller plantebaserte materialer. Nesten alle materialer er biologisk nedbrytbare, men for noen kan det ta tiår eller århundrer å nedbryte.

 

Noen materialer nedbrytes raskere enn andre. Kontakt våre produkteksperter for å sikre at dine produkter blir samlet inn og sendt til resirkulering.

 

Et skritt i riktig retning

Miljøvennlige og smarte emballasjeløsninger sikrer en bedre kundeopplevelsse og reduserer CO²-utslippet i forbindelse med emballasjeproduksjonen og transport. Men grønne emballasjealternativer er ikke nok. For å fremme den bærekraftige utviklingen, må forbrukerne læres opp og instrueres  i avhending og resirkulering av emballasjen – kun på den måten kan vi nærme oss en ansvarlig og frustrasjonsfri emballasje.

 

________________________________

Kilder:

1- McKinsey, undersøkelse ble gjennomført blant 2.004 konsumenter i alderen 18 år og oppover, i Tyskland og Storbritannia, 14.-22. april 2020.

2 - https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190516103712.htm

3 - McKinsey, undersøkelse ble gjennomført blant 2.004 konsumenter i alderen 18 år og oppover, i Tyskland og Storbritannia, 14.-22. april 2020.

LAST NED VÅRT NYE WHITE PAPER

Inspirasjon til innovative og
mer miljøvennlige
emballasjeløsninger

20 SIDER MED TIPS, GUIDER
OG KUNDECASE

Last ned
Miljøvennlig emballasje