inspiration, Nyheter

4 veier til mer miljøvennlig emballasje

27 jan 2023 — Miljøvennlig emballasje, miljøvennlige forpakninger, resirkulert emballasje, bærekraftig logistikk
Print
4-ideas-for-eco-friendly-packaging-header.jpg

Den grønne bølgen har for alvor skyllet inn over oss - ikke minst når det gjelder emballasje. I kjølvannet av dette, er det en rekke utfordringer man må være oppmerksom på. For å redusere miljøavtrykket, er det viktig å velge ansvarsfulle emballasjeløsninger med mindre påvirkning på miljøet. Men kan man velge bedre produkter uten at det går på kompromiss med produktbeskyttelsen?
Svaret er ja!

Den grønne bølgen har for alvor skyllet inn over oss - ikke minst når det gjelder emballasje. I kjølvannet av dette, er det en rekke utfordringer man må være oppmerksom på. For å redusere miljøavtrykket, er det viktig å velge ansvarsfulle emballasjeløsninger med mindre påvirkning på miljøet. Men kan man velge bedre produkter uten at det går på kompromiss med produktbeskyttelsen?
Svaret er ja!

Hva er mer miljøvennlig emballasje?

I jakten på en grønnere fremtid er det viktig å se på emballasjeløsninger som reduserer CO²-avtrykket og avfall.

Men hva er mer miljøvennlig emballasje? Det finnes ingen offisiell definisjon på dette, men det handler om virksomhetens egne prosesser. Hvilke endringer kan din virksomhet gjøre som gir størst mulig miljømessig forskjell?

 

Velg en mer miljøvennlig emballasjeløsning

For å velge bedre emballasjeløsning, må man stille de riktige spørsmålene:

1. Er emballasjen produsert av fornybare eller resirkulerte materialer? Fornybare materialer kommer fra naturlige ressurser som erstattes om og om igjen.

2. Kan emballasjen gjenbrukes eller resirkuleres? Emballasje er resirkulerbar når den kan samles inn, behandles og deretter brukes på nytt i ny form av råmaterialer eller produkter. Muligheten for å resirkulere emballasje avhenger av materialets sammensetning. Monomateriale er f.eks. bedre egnet til resirkulering, sammenlignet med emballasje som består av flere ulike materialer.

3. Hvor stort er CO²-avtrykket? Noen emballasjetyper slipper ut mye CO² når de produseres, mens hos andre er transporten syndebukken. Det bør undersøkes om materialet er biologisk nedbrytbart og om det kan resirkuleres.

4. Er emballasjen tilpasset produktets størrelse? Skreddersydd emballasje er den beste måten å redusere avfall og minimere emballasjeforbruket på.

 

Gå gjennom hele verdikjeden fra A til Å

En mer miljøvennlig emballasjeløsning krever optimalisering på tvers av hele verdikjeden. Det innebærer at du går gjennom logistikken, alt fra de grunnleggende funksjonene innen supply chain til design og distribusjon. Hvordan kommer du videre herfra?

  • Innkjøp er det første skrittet mot en bedre emballasje. Se alltid etter mer bærekraftige råmaterialer og innovative løsninger for din emballasje. Velg mer bærekraftige råmaterialer som FSC®- eller PEFC-sertifiserte trematerialer eller resirkulerbare materialer som termoplast (f.eks. PE og PP). Du kan også velge resirkulerte materialer som papir og papp.

 

4-ideas-for-eco-friendly-packaging-BODY-1.jpg

 

  • Deretter bør designet vurderes for å størrelsetilpasse eskene til fordel for både miljøet og budsjettet. Tomrom og overflødig emballasje irriterer kunden og fører til en negativ merkevareopplevelse. Samtidig økes fraktkostnadene. En studie fra The Empty Space Economy av Forbes Insights, beregner at man på verdensbasis kan spare ca 46 milliarder dollar årlig ved å eliminere tomrom i emballasjen.

 

  • Velg transport med mindre påvirkning på miljøet. Lokal produksjon er en sosial, økonomisk og mer bærekraftig måte å redusere ditt drivstofforbruk og CO²-avtrykk på. I tillegg er mindre og lettere pakker enklere å frakte, så det er en fordel å redusere den samlede størrelsen og vekten på emballasjen. Slik kan du redusere antall kjøretøy og deres CO²-avtrykk. Har du også produsert råmaterialene lokalt? Da er du enda mer miljøvennlig!

 

  • Velg produkter som kan resirkuleres og bruk samme materiale til hele esken, også kalt monomateriale. Du bør vurdere alternativer produsert av biologisk nedbrytbare eller plantebaserte materialer. Noen materialer nedbrytes raskere enn andre.  Kontakt våre produkteksperter for å få informasjon om hvordan dine produkter kan samles inn og sendes til resirkulering.

 

Trash

Hvordan beskytter vi fremtiden?

Etterspørselen etter mer miljøvennlig emballasje er større enn noensinne før, og Covid-19 har tvunget frem et økt behov for å tilpasse seg. Viktigheten av emballasjeløsninger med mindre påvirkning på miljøet kan ikke ignoreres. Forbrukerne gjenbruker langt mer emballasje enn for kun et år siden, og nedstengingen førte til en livsstilsendring med økt online shopping og mye mer emballasje som skal sorteres og resirkuleres.

Forbrukerne er generelt mer opptatt av emballasjens miljøpåvirkning. Mer enn to tredjedeler er villige til å betale mer for miljøvennlig emballasje. I Storbritannia har 50 % av forbrukerne allerede byttet til andre merkevarer på grunn av miljøet. Derfor bør det nåværende tradisjonelle tankesettet innenfor emballasjeindustrien vurderes på nytt.

Vi ønsker selvsagt å bidra til denne utviklingen og jobber aktivt for å redusere våre miljømessige avtrykk ved å kjøpe materialer fra ansvarlige leverandører, designe mer miljøvennlige løsninger og redusere CO²-utslippet i hele verdikjeden.

 

*  McKinsey,  2020,  https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/meet-the-next-normal-consumer

LAST NED VÅRT NYE WHITE PAPER

Inspirasjon til innovative og
mer miljøvennlige
emballasjeløsninger

20 SIDER MED TIPS, GUIDER
OG KUNDECASE

Last ned
Miljøvennlig emballasje