Consumer experience, Produktnyheter & tips, Inspirasjon, Nyheter, green-news, Siste nytt, environment, packaging-expertise

Resirkulert eller resirkulerbart? Hva er forskjellen?

08 mar 2022 — Miljøvennlig emballasje, resirkulerbar emballasje, gjenbrukt, resirkulert, resirkulert emballasjemateriell
Print
Recycle packaging

Hvert år havner flere millioner tonn resirkulerbar emballasje i deponier, i naturen og i havet. Emballasje som kunne ha blitt gjenbrukt, men som aldri ble det.

Hvert år havner flere millioner tonn resirkulerbar emballasje i deponier, i naturen og i havet. Emballasje som kunne ha blitt gjenbrukt, men som aldri ble det.

Enten det skyldes problemer med materialinnsamling hos sluttbrukere eller mangel på infrastruktur for å resirkulere den, forblir emballasjen ofte resirkulerbar og blir dermed ikke resirkulert. 

 

Flere selskaper jobber allerede aktivt for å løse det økende problemet med avfallshåndtering og gjenbruker emballasjeavfallet mer. EUs direktiv om emballasjeavfall, revidert i 2018, understreker prinsippet om utvidet produsentansvar. Produsenter og brukere av emballasje kan snart holdes fysisk eller økonomisk ansvarlig for avhending av avfall. Valgene som tas i forbindelse med emballasje vil i økende grad påvirke selskapers produksjonskostnader, produktivitet og PR.

 

Gjennom IFOP gjennomførte Antalis en kundeundersøkelse blant bedriftskunder i Frankrike, Danmark og Storbritannia i 2021. Undersøkelsen viste at miljøvennlighet har blitt et viktig kjøpskriterie, på lik linje med emballasjefunksjonalitet. Pris er fortsatt den viktigste faktoren, men 62 % av respondentene indikerer at de «definitivt» eller «sannsynligvis» er villige til å betale mer for miljøvennlige emballasjeprodukter i fremtiden.

10065_Study-result-communication_NO_web.png

 

Resirkulerbar vs. resirkulert

Det er en utfordring å få full oversikt over begrepene «resirkulerbar» og «resirkulert», og mange tolker begrepene som ett og samme. Men er de det? Dessverre ikke. 

 

Emballasje er i teorien resirkulerbar hvis den kan samles inn, bearbeides og gjenbrukes i form av råvarer eller nye produkter. Den er resirkulerbar hvis denne prosessen kan utføres og foregår i landet der emballasjen er brukt. Med andre ord, resirkulerbarhet avhenger ikke bare av selve emballasjen, men like mye om det finnes nødvendig infrastruktur for å samle inn, sortere og resirkulere materialet.

 

For eksempel kan brusflasker med polyetylentereftalat (PET) resirkuleres og blir det også i de fleste land i Europa. Andre typer termoplast som ofte resirkuleres, inkluderer polyetylen med høy tetthet (HDPE), som brukes til for eksempel sjampoflasker, og kjemiske beholdere, samt polypropylen (PP), som ofte brukes til plastfilm og beholdere til mat. 

 

Plast laget av polystyren (PS) (som kopper av styropor), polyvinylklorid (PVC) og polyetylen med lav tetthet (LDPE) har kjemiske og/eller fysiske egenskaper som betyr at de i mindre grad blir resirkulert.  

 

Papirbasert emballasje er generelt resirkulerbar, men mangelen på resirkuleringsanlegg betyr at den faktisk ikke kan resirkuleres i enkelte land.

 

At et produkt er resirkulerbart betyr ikke alltid at det faktisk resirkuleres og er derfor ikke en garanti for bærekraft.

recycled-vs-recyclable-02.jpg

Resirkulert emballasje beskriver sammensetningen av emballasjen i henhold til hvor mye resirkulert materiale den inneholder. Emballasje laget av resirkulerte materialer kan være resirkulerbar, men er det ikke alltid.

Hvis vi bruker mer resirkulert materiale i emballasje, reduserer vi behovet for å produsere nye produkter og oppmuntrer til mer effektiv resirkulering av emballasje generelt. I Europa er det nå obligatorisk å oppgi andelen resirkulerte materialer i emballasje til forbrukerne.

 

recycled-vs-recyclable-03.jpg

 

De større selskapene tar grep nå. Den franske matprodusenten Bonduelle Group bruker for eksempel 50 % resirkulert materiale i sin emballasje i Europa og planlegger å fortsette den oppadgående trenden. Coca Cola bruker nå plastflasker med 100 % resirkulert PET i Nederland, Norge og Sverige, og selskapet planlegger å ha minst 50 % PET i alle flaskene sine i Vest-Europa innen 2023.

 

Forstå symbolene

Mobius sløyfer, grønne punkter, blå engler og nordiske svaner – det kan være vanskelig å forstå alle symbolene og etikettene som brukes til miljømerking i Europa. Noen refererer til sammensetningen av emballasjen, noen til resirkulering og andre til produsentens miljøprosesser. Forvirring blant forbrukerne er en av hovedårsakene til forurensning av resirkuleringsstrømmen, noe som resulterer i at mye resirkulerbart materiale ender opp til forbrenning eller i deponi.

Her er en forklaring på de mest brukte symbolene:

logo FSC/PEFC

 

PEFC/FSC-symbolene finnes på trebaserte produkter som papir og papp. Symbolene er skapt av uavhengige miljøorganisasjoner og sertifiserer at materialer er hentet fra ansvarlig forvaltet skogbruk.

 

 

recycled-vs-recyclable-05.jpg

 

PP, PS, PETE … er forkortelser som angir hvilken type materiale som er brukt til å lage emballasjen. Denne klassifiseringen av materialer er etablert av avfallseksperter for å lette innsamling og riktig behandling (resirkulering og gjenbruk). I praksis er logoen litt misvisende, siden forbrukerne kan forveksle den med Mobius-sløyfen som gir informasjon om resirkulerbarhet. 

 

body-6.jpg

 

Mobius-sløyfen er det vanligste miljøsymbolet som indikerer at et produkt eller en emballasje kan resirkuleres. En Mobius-sløyfe med et prosenttall i midten forteller hvor mye resirkulert materiale som har blitt brukt til fremstilling av materialet.

logo eu ecolabel

 

EU Ecolabel skal gjøre det mulig for forbrukerne å finne miljøvennlige og sunne produkter. Etiketten bidrar til å fremme den sirkulære økonomien ved å oppmuntre produsenter til å danne mindre avfall og CO2 i produksjonen av sine produkter.

 

logo iso 14001

 

ISO 14001 er en internasjonal standard rettet mot alle typer organisasjoner (selskaper, offentlig næring, foreninger, osv.) som ønsker at deres produksjon, ledelse og drift skal kontrolleres i henhold til deres miljøfotavtrykk.

Bruken av ISO 14001 (oppdatert i 2015) kan verifiseres og sertifiseres av en godkjent organisasjon.

Fremtiden for resirkulert emballasje?

Europaparlamentet har vedtatt en ambisiøs tilnærming for å håndtere problemet med emballasjeavfall. I 2018 ble det satt mål for resirkulering av plastemballasje, papir og papp samt metall og glass, som er betydelig høyere enn dagens tall. For eksempel var andelen resirkulert plastemballasje 32,5 % i 2018 i henhold til EU, og målet for EU-landene innen 2030 er 55 %. I tillegg forventes det at medlemsstatene utvikler tidsplaner og programmer for å nå målene allerede ved utgangen av 2024.

Det betyr at selskapene må vurdere miljøkriteriene og resirkuleringen nøye i forhold til sine beslutninger rundt emballasje. 

 

 

Siste nytt om forbrukeropplevelse