Råd, kataloger og verktøy - kontormiljø 

Her finner du verktøy og hjelpemidler, våre kataloger samt råd og guider som vi håper kan hjelpe deg videre med dine innkjøpt til ditt kontormiljø.

IMG-printing-2-3.jpg

Å velge papir

For effektive papirvalg må du ta stilling til tre spørsmål:

  • Hva vil jeg med trykksaken?
  • Skal papiret være nøytralt eller aktivt i kommunikasjonen?
  • Hvilke papiregenskaper er viktigst?

 

Det første man bør gjøre når man skal velge papir er å koble valget til selve målet med trykksaken. Vi legger ned en hel del arbeid og penger på innhold i tekst, bilder og form. Hvorfor skal vi da slurve med papirvalget? Ulike papir bærer med seg ulike budskap. Papirets ikke uttalte budskap samspiller med hva som sies og vises i en trykksak. For eksempel kan reklame for eksklusive produkter passe godt på mange ulike papir avhenging av sammenhengen.

Å skille seg ut fra mengden og å skape kontraster som mottagerne legger merke til og husker, er andre mål med et gjennomtenkt papirvalg. Kjenner man seg usikker på hvordan sluttresultatet blir, kan man enten bestille papirprøver, bestille papirdummier eller se på trykket i våre prøvebøker og finne de trykktekniske begrensningene som er for det papiret du ønsker å velge.

Ingen papir har alle fordeler. Det gjelder å velge hvilke egenskaper som er viktigst for respektive trykksak. Vi bruker å peke på 11 faktorer og egenskaper som har med sluttresultatet å gjøre og som kan brukes som en sjekkliste når man velger papir.

Sjekkliste for valg av papir

Tilbud_259x194.png

Tilbudsvarer

Se våre gode priser på tilbudsvarer.

 

Beräkningar.png

Hva veier trykksaken?

Ønsker du å vite på totalvekten for et visst antall ark eller vite hvor tykk trykksaken blir? Vår beregningshjelp for papir kan hjelpe deg med det.

Kjenner du papirets ca. vekt ved forskjellige gramvekter, formater og sideantall (avrundet til hele gram), så kan du selv regne ut trykksakens vekt ved hjelp av følgende formel:

Bredde (m) * høyde (m) * halve sideantallet * gramvekt = trykksakens cirkavekt i gram.

Eks: Format A4, 32 sider, 115 g papir. 0.210 * 0.297 * 16 * 115 = 114.8 gram.


Formatguide

I formatguiden visaes de vanligste standardformatene i henhold til SIS 014711 hvor samtlige utgår fra A-serien.

 

online catalog.png

Digitale kataloger

Våre digitale kataloger er alltid tilgjengelig når du trenger produktinformasjon eller bruksområder til ditt prosjekt.