Sjekkliste for valg av papir

Ingen papir har alle fordeler. Det gjelder å velge hvilke egenskaper som er viktigst for respektive trykksak.

Vi bruker å peke på 11 faktorer og egenskaper som har med sluttresultatet å gjøre og som kan brukes som en sjekkliste når man velger papir.

 

1. Papirets utseende og følelse
Hva er viktigst for deg? Papirets overflate, farge eller tykkelse/stivhet.

 

2. Bildetrykket

Vil du ha størst mulig detaljgjengivelse i det trykte bildet, skal du velge et bestrøket papir. Hvis du likevel velger et papir med ujevn overflate, bruk lavere rastertetthet.

 

3. Lesbarheten

Skal du trykke store tekstmengder og det viktigste er at lesbarheten blir maksimal, velg et matt bestrøket papir eller et ubestrøket papir.

 

4. Fargeinntrykket
Ønsker du god fargebriljans, rene kulører og/eller eksakte fargenyanser, skal du velge et høybestrøket papir.

 

5. Opasiteten
Bestrøkne papir har lavere opasitet. Ønsker du å trykke på glatt, bestrøket papir, kan du motvirke den lavere opasiteten ved å velge en høyere gramvekt eller et papir med lavere hvithet.

 

6. Formatet
Så lenge du velger et format i A-serien eller B-serien spiller formatet ingen større rolle.

 

7. Etterbearbeiding

Falsing: Sprekker i falsen oppstår lett på papir i for høye gramvekter. Bestrøket papir er mer følsomme enn ubestrøket.

Limbinding: Bestrøket, glatt papir kan innebære problem. Velg en høyere gramvekt i så fall. Unngå utfallende trykk.

Lakkering/laminering: Ubestrøket papir er mindre egnet.

 

8. Distribusjon og vekt/porto

Velg et papir med egnet gramvekt, hvis ikke kan trykksaken havne rett over en portogrense og bli forholdsvis dyr.

 

9. Trykksakens levetid
Treholdig papir gulner raskere. Farget papir gulner ikke, det blekner. Klutholdig papir har den lengste livslengden.

 

10. Kostnader/opplag
Jo større opplag desto større blir papirets andel av trykksakens totale kostnad. Jo høyere gramvekt, desto dyrere papir.

 

11. Miljøaspektene
FSC®, PEFC, returfiberbasert, Svanemerket, EU-Blomst merket, Co2 utslipp, klorfritt papir.