Kundeservice åpent man - fre kl 08.00 - 16.00
KONTAKT OSS
Creative Power, Grafisk kommunikasjon, Grafisk kommunikasjon, Inspirasjon

Kunsten å skrive (for hånd) - når følelser formidles gjennom blekk

29 jul 2021 —
Print
AT-MI2-book.jpg

I en artikkel vi publiserte nylig, diskuterte vi at det å lese tekst fra papir kan in-volvere flere av sansene våre og hvordan følelsen av å berøre papir kan forbedre muligheten for å huske et budskap. Ny nevrovitenskapelig forskning har vist at kommunikasjon på papir har større sannsynlighet for følelsesmessig respons enn digital kommunikasjon. Det er også en mer effektiv måte å tiltrekke seg forbru-kerne på og øke deres verdsettelse av kvalitet.

I en artikkel vi publiserte nylig, diskuterte vi at det å lese tekst fra papir kan in-volvere flere av sansene våre og hvordan følelsen av å berøre papir kan forbedre muligheten for å huske et budskap. Ny nevrovitenskapelig forskning har vist at kommunikasjon på papir har større sannsynlighet for følelsesmessig respons enn digital kommunikasjon. Det er også en mer effektiv måte å tiltrekke seg forbru-kerne på og øke deres verdsettelse av kvalitet.

Det ser ut som om luksusmerker intuitivt har forstått det for lenge siden, lenge før det ble forsket på og før vi fant ut at gjennomsnittlig 93 % av alle postforsendelser åpnes, sammenlignet med 20 % for det digitale motstykket, ettersom de fortsatte å sende invitasjoner og brukertilpasset informasjon til utvalgte kunder. Tidligere eksempler viser at innovative selskaper og oppstartsbedrifter også har gjenoppdaget styrken i brukertilpasset kommunikasjon på papir.

Når kommunikasjonen blir personlig

I en tid med digital overbelastning og ensartet stil, kan kalligrafi være den optimale formen for brukertilpasset og målrettet kommunikasjon. Eduardo Dupont, en profesjonell kalligraf i Paris, forklarer hvordan «merkevarer noen ganger må utgjøre en forskjell i den digitale verden ved å bruke brukertilpasset papirkommunikasjon».

Vi ba Edouard Dupont om å fortelle oss mer om hans kreative prosess. «Hvert prosjekt er unikt og skreddersydd når det gjelder kalligrafi. Mens ord er ment å uttrykke et budskap, tilfører kalligrafi et lag av følelser som har til hensikt å forsterke budskapet».

Valget av papir er nok en av de mest avgjørende faktorene i designet av et prosjekt, som han forklarer videre: «Når det gjelder design av trykt kommunikasjon, velger jeg papir ut fra forskjellige kriterier: materiale, tekstur og farge gir meg mulighet til å avspeile et univers. Trykketeknikker (preging, foliering, silketrykk …) spiller også en svært stor rolle for å få frem papirets kvalitet. Kalligrafi fremhever så kommunikasjonen med sin stil og sjel.

 

Gul invitation med håndskrift

Edouard Dupont Atelier Pleins et Déliés

© Edouard Dupont, Pleins et déliés

For å skape et kalligrafisk verk, blander jeg gjerne teknikker med pensel og penn. Disse to teknikkene krever imidlertid medier med motsatte tekniske egenskaper. Japansk papir som washi er svært egnet for penselstrøk, men det inneholder mye fiber, og blekket flyter ut ved bruk av en latinsk stålpenn som krever et mer lukket papir som pergament. For å kunne kombinere penselstrøk og stålpenn bruker jeg papir som inneholder mye lim. Når det gjelder trykkepapir, er Curious Matter et papir som inneholder potetstivelse, som gir mange interessante effekter.»   

Edouard Dupont snakker om aktuelle stilarter for kalligrafi og forklarer hvordan det er en blanding av vestlige og østlige visjoner av skrivekunsten. De vestlige skrivetradisjonene er statiske og resultatorienterte, som et utsmykket gullsmedarbeid. Som kontrast fokuserer den østlige kalligrafitradisjonen på håndbevegelsen. Den er mer personlig og sikter mot å gi arbeidet sjel.

En tusen år gammel tradisjon som fremdeles inspirerer kunstnere i dag

Som Adrien Bossard, administrator ved Museum of Asian Art i Nice, forklarer, «Kinesisk kalligrafi består av bevegelser som i høy grad er gjennomsyret av taoisme. Det er antagelig den viktigste kunstformen i Kina. Når en lærd mann holder penselen, mobiliserer han en form for kreativt åndetrett for å fylle tomrommet, han aktiverer sine energier og verktøy for å gjenskape en verden».

For å helt kunne forstå forskjellen fra den vestlige tilnærmingen til kalligrafi, er det viktig å være oppmerksom på at kinesisk kalligrafi er flertydig og gåtefull. Den oppsto på overflaten av et skilpaddeskall som ble brukt for å spå i ild. Skilpaddeskallene eller skulderbladene fra dyr ble kastet inn i ilden og sprekkene ble tydet for å forutsi fremtiden. Disse linjene dannet sakte et komplett system som har vart gjennom flere tusen år og har transformert seg til en måte å skrive på som fremdeles er gjennomsyret av innhold.

Kalligrafi har fremdeles en viktig plass i det moderne kinesiske samfunnet, hvor det er en del av pensum for skoleelever allerede tidlig i skoleårene. Det regnes fremdeles som en kunstform å kunne bruke en pensel, og noen av kalligrafiens håndbevegelser er svært nært beslektet med en praksis som Tai Chi. Det store fokuset på håndbevegelser går igjen i den moderne formen for vannmaling. I kinesiske parker skriver folk med vann på stener, som deretter fordamper og etterlater bare skrivebevegelsen. Kunstnerisk kalligrafi blir et kunstuttrykk.

 

chinese script

skrift på jorden

Fordi kinesisk kalligrafi først og fremst er en håndbevegelse med en rik tusen år gammel historie og er gjennomsyret av filosofiske og kunstneriske forhold med konsepter som f.eks. tomhet, liv og natur, har kunstnere som Fabienne Verdier vært i stand til å skille ut denne håndbevegelsen fra kinesisk kultur og overføre den til andre objekter.

Spirende abstrakt kunst

I nesten ti år studerte Fabienne Verdier maling, estetikk og filosofi ved Sichuan Institute og Fine Arts med noen av de største mesterne innen kinesisk maling. Hun ble den første ikke-kinesiske personen som mottok en høyere grad fra universitetet og begynte sin karriere med en sterk tilknytning til kinesiske kalligrafi. Men hun utforsket også amerikanske ekspresjonister, flamske primitivister og musikkteori ved Julliard Academy of Music.

 

Fabienne verdier
Fabienne Verdier, L'Un, 2007, Zurich   

Fabienne Verdier på arbejde

Fabienne Verdier På JOBB
roland garros
Fabienne Verdier, Roland Garros PLAKAT, 2018

Arbeidet hennes er basert på bevegelse, og det kinesiske konseptet med tomhet er en sentral del av hennes verk. Som hun selv forklarer, «Min viktigste hensikt når jeg begynner et nytt arbeid, er å fremkalle tomhet. I begynnelsen var det tomhet … Jeg bruker mye tid på å finne frem til den, fordi den er avgjørende for meg».

Selv om kinesisk kalligrafi har inspirert mange moderne kunstnere, er ikke dens evne til å skape abstrakt kunst helt ny. Adrien Brossard forklarer hvordan kalligrafer under Tangdynastiet (618-907) skapte den «ville» eller «gale» kursivstilen, «hvor linjene flyter i hverandre, og man føler skriften mer enn man ser den. Skrivingen blir et kunstnerisk uttrykk som følger håndbevegelsen. For å nå dette nivået må man mestre alle de andre stilartene. Glem alt du har lært om kalligrafiske stilarter».

Dette gjør Edouard Dupont et forsøk på å fjerne i sin parisiske workshop. Når han snakker om arbeidet sitt, forteller han om flyt og meditasjon, om den tilstand av konsentrasjon som gjør det mulig for ham å finne den korrekte håndbevegelsen. En korrekt bevegelse som vil etterlate et minneverdig spor på papiret.

Fordi papir appellerer til alle sansen våre, fordi det er fylt av materialitet, kan det bevare en del av denne bevegelsen og livsgnisten, og videreformidle den. Dette er kanskje en av årsakene til at kommunikasjon via papir er mer effektivt, fordi det appellerer til vår kollektive hukommelse som er dannet av generasjoner av mennesker som har bevart livsminner med blekk på papir.