Antalis CSR-strategi: Vi driver virksomheten på en ansvarlig måte

img-CSR.jpg

Antalis har laget en ambisiøs road-map for perioden 2016—2020. Den er grunnlagt på 4 pilarer som adresserer Antalis sine hovedutfordringer. Hvert initiativ har et tema med en handlingsplan for hvert forretningsområde i Antalis. Denne felles strategien bygget på ISO 26000, garanterer at påvirkningene fra Antalis sine aktiviteter ligger innen et definert rammeverk med internasjonale standarder.

 

“Vi ser CSR som en mulighet. Den driver innovasjon, adresserer forventningene fra våre interessenter og gir en sterk plattform for utvikling av relevante løsninger.”

Hervé Poncin, CEO.

img-CSR-2.jpg

Ledelse og styre

1. CSR policy, rapportering og nettverk

 • Antalis visjon
  Utvikle en CSR strategi bygget på kvantifiserbare mål.

Identifisere klare handlingsplaner med en standardisert prosedyre for rapporter, validert av uavhengige tredjepartsaktører. Trene og autorisere et nettverk av CSR-korrespondenter i alle bransjer og for alle definerte initiativer.

 • 2020 mål

Identifisere klare handlingsplaner med en standardisert prosedyre for rapporter, validert av uavhengige tredjepartsaktører. Trene og autorisere et nettverk av CSR-korrespondenter i alle bransjer og for alle definerte initiativer.

2. Forretningsetikk

 • Antalis visjon
  Garantere at gruppens aktiviteter overalt i verden blir utført med respekt for vår egen Code of Conduct og lokale og internasjonale reguleringer, spesielt det som gjelder lover vedrørende konkurranse.
 • 2020 mål

Å kurse alle ansatte som er direkte berørt av disse spørsmålene, annet hvert år i beste forretningspraksis og i konkurranselover. 

img-CSR-3.jpg

Naturressurser

1. Sporbarhet og ansvarlig ledelse av verdikjeden

 • Antalis visjon

Å forsterke produktenes sporbarhet, å redusere risikokilder i verdikjeden, å øke andelen av ansvarlige produkter og styrke sirkulære økonomiløsninger. 

 • 2020 mål

85% av våre innkjøpsvolum skal ligge i en omfattende sporbar prosedyre inkludert due diligence.

2. Energi

 • Antalis visjon
  Å redusere de miljømessige påvirkningene knyttet til energiforbruk og redusere karbonfotavtrykket generert av transport. 
 • 2020 mål

Å oppmundre våre hovedlagere til ISO50001 sertifisering. Å måle 90% av karbonfotavtrykket fra transport via Antrak ®

img-CSR-4.jpg

Mennesker

1. Helse og sikkerhet

 • Antalis visjon

Å garantere et sikkert og sunt arbeidsmiljø mens man utvikler trivsel på jobb og gode forhold for å kunne yte bra for alle ansatte. Å strebe etter 0 ulykker og ingen skader i alle våre aktiviteter. 

 • 2020 mål

Lost time accidents

2. Kurs og læring

 • Antalis visjon
  Å kurse ansatte for å tilpasse nye krav i markedet, å skape nye arbeidsplasser med lærlinger. 
 • 2020 mål

80% av ansatte kurses årlig; 14 timer per ansatt per år. 

img-CSR-5.jpg

Produkttilbud

1. Miljøvennlig

 • Antalis visjon

Å utvikle etterspørselen etter miljøvennlige produkter og tilby et bredt sortiment av innovative produkter. Å markedsføre vårt tilbud med resirkulerte produkter som muliggjør en sirkulær økonomi.

 

 • 2020 mål

Å definere og utvikle vårt miljøvennlige sortiment innen emballasje og visuell kommunikasjon.