Antrak® - Antalis bærekraftige verdikjede

Hvordan styrker Antalis sin sporbarhet og bærekraft i verdikjeden?

img-antrak-logo.jpg

 

CSR informasjon til nesten 300 leverandører samlet på en eneste plattform

Ved å samle all informasjon om leverandørens globale CSR-arbeide (Corporate Social Responsibility), oppfyllelse av produktreguleringer (inkludert full sporbarhet) og sertifikater fra tilknyttede produksjonsanlegg, setter dette verktøyet Antalis i front når det gjelder ledelse av bærekraftige verdikjeder og gir kunder full garanti om bærekraftighet bak produktordrene.

Antrak ®: En harmonisert og en fullstendig verdikjede samlet i et enkelt rammeverk 

Ved å samle og sentralisere omfattende informasjon om sporbarhet i verdikjeden, er Antalis ikke bare i posisjon til å tilby sine kunder CSR fakta, men også skape en sterk relasjon til leverandørene. Leverandørene på sin side har med denne plattformen fordel av å kunne samle informasjon som ofte er spredt i organisasjonen, på et sted. Antalis er den eneste papirleverandøren som har implementert en slik komplett datasamlings- og sporingsplattform for miljøet.

Den samlede informasjonen kontrolleres og en integrert modul identifiserer all potensiell risiko forbundet til en leverandør, (fra treslag brukt i produksjonen til opprinnelseslandet for produksjonen). En internasjonal komite har ansvar for å redusere de identifiserte risikoene. 

Antrak® i detalj

I tillegg til generell informasjon og kontaktinformasjon, blir leverandører spurt om å fullføre en spørreundersøkelse for å få fyldig informasjon om:

  • Global CSR informasjon

CSR rapporter, kollektive avtaler, implementering av miljøstandarder, forretningsetiske tiltak, arbeidsmiljø og sikkerhet, like muligheter, menneskerettigheter og arbeidsforhold.

  • Konformitet av produktregulering

Samsvar med EU Timber Regulations (treslag brukt i papirproduksjon og opprinnelseslandet) , EU REACH direktiv, FSC® og PEFC standarder, matkontakt regulering, avfallsdirektiver samt miljøegenskaper av produkter (f.eks. prosentandelen av resirkulerte fibre som er brukt). Sertifiseringer som viser oppfyllelse av krav, må forevises. 

  • Info om produksjonsdata
    ISO sertifisering, utløpsdato for sertifikater, ulykkesfrekvens etc.