Bestrøket 1 side

Et bredt utvalg av 1-sidig bestrøket etikettpapir til våtlimsapplikasjoner. Inkluderer standard- våtstyrkemuligheter.