Våre tjenester

Sustainibility_ContentPage_259x194.jpg

Miljø 

Vi ble sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift i 2011. Men det kan alltid bli bedre, så miljøaspektene har alltid høyeste prioritet, både for driften av vår virksomhet og når vi velger nye produkter til vårt sortiment. Vi legger stor vekt på å gi god miljøinformasjon om våre produkter og har en miljøekspert som kan gi deg gode råd ved miljøspørsmål. Dessuten finnes vårt unike system for klimakompensasjon, for deg som vil gjøre noe ekstra for en bedre klode og et bedre klima.

 • Miljøekspertise 

  Spørsmålene rundt papir og miljø er mange og begrepsforvirringen innen dette området er ofte stor. Når din vanlige kontaktperson ikke kan gi deg svarene innen denne genren, får du hjelp av vår miljøekspert, Helge Rosbach. Han kan svare på alle spørsmål vedrørende miljømerkinger, kulldioksidutslipp og vårt system for klimakompensering. Benytt gjerne Helge som sparringspartner innen miljøspørsmål generellt eller for å ta frem spesielle miljøopplysninger om våre produkter og leverandører.

 • Miljøfakta produkter

  De viktigste miljøopplysningene finner du i vår Prisliste, men den fullstendige oversikten finner du her på hjemmesiden. I produktkatalogen på hjemmesiden, klikker du på "Detaljer" etter at du har funnet artikkelen - så får du opp all informasjon om denne artikkelen. For mange av våre papir- og kartongkvaliteter finnes det dessuten detaljert miljøvaredeklarasjoner fra produsentene. PaperProfile er ett eksempel på en slik deklarasjon som mange papirfabrikker bruker. Du finner miljøvaredeklarasjonen ved å trykke på fliken "Teknisk informasjon".

 • Miljøinformasjon 

  På Miljøfliken her på hjemmesiden, finnes en hel meny med god miljøinformasjon. For eksempel Miljøoversikt på produkter: Der ser man fort hvilke papirkvaliteter som oppfyller hvilke miljøkriterier og sertifiseringer som Svanen, EU-blomsten, FSC og PEFC. Miljøordliste: Med kortfattede forklaringer til alle miljøsymboler, fagterminologi og ulike begrep. FSC og PEFC: Mer informasjon om de to dominerende sertifiseringene som viser at råvaren kommer fra ansvarsfullt skogsbruk.

 • Green Selection

  For å gjøre det enkelt for deg, når du skal velge grønt - finnes Green Selection. Akkurat som navnet antyder er Green Selection et utvalg av våre produkter med spesielt gode miljøegenskaper. Vi har valgt ut produkter innenfor ulike områder og tatt med ti av de miljøaspektene som oftes blir tatt opp rundt oss. Bestill gjerne folderen Green Selection som både inneholder prøver og er en folder som gir deg et enkelt overblikk.

 • Klimakompensasjon 

  Antalis unike system for klimakompensasjon av papirinnkjøpene til dine trykksaker. Kompensasjonen regnes frem ut i fra de totale kulldioksidutlippene fra produksjon og transporten for den papirkvaliteten du har valgt. For denne symbolske avgiften får du lov til å merke trykksaken med vårt klimasymbol, som viser at du har gitt en ekstra innsats for et bedre klima og verden. Her finner du all info om hvordan det går til, va det koster og hvor pengene du betaler tar veien.

 • Sertifikat 

  Antalis er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi har sporbarhetssertifikat (Chain of Custody) for å kunne selge
  PEFC- og FSCTM-sertifiserte produkter, og lagerfører et bredt sortiment med papir- og kartongkvaliteter,
  som er sertifisert ihht disse krav til holdbar skogsdrift. Dessuten er vi medlem av Grønt Punkt, som innebærer
  at vi tar vårt produktansvar for emballasje/produktforpakninger. Ta gjerne kontakt med vår miljøekspert om du har noen spørsmål rundt våre sertifiseringer og hva som gjelder når man skal få merke trykksaken med PEFC- eller FSCTM-symbolet.

 • Sikkerhesdatablad 

  For kjemiske produkter som trykkfarge og ulike trykkhjelpemidler, finnes det spesielle datablad for sikkerhet med informasjon om brannklassifisering og andre risikoer, samt med bruksanvisning for lagring og håndtering.