Våre tjenester

Counseling-Expertise_ContentPage_259x194.jpg

Grafisk  ekspertise

Vår ekspertise står til din tjeneste

Vi deler med glede vår kunnskap, ved hver samtale, kundebesøk, på kundetreff og messer landet rundt. I en foranderlig bransje med hard konkurranse må vi og våre leverandører arbeide tett med deg som kunde for å nå fremgang.

 • Produktspesialister 

  Man kan ikke være spesialist på alle produkter i et sortiment som vårt. En del av våre selgere er generalister som kan litt om det meste, andre har spisskompetanse på visse produktområder som trykkfarge, strekkfilm, pakketape, esker, digitaltrykk og storformatsmedia. Utnytt hele bredden av ekspertise, våre spesialister kommer gjerne på besøk sammen med dine selgere.

 • Produktsjefer 

  Produktsjefene holder kontakten med våre leverandører og har ansvar for sortimentet. Det er til disse våre selgere, inneselgere og papirkonsulenter henvender seg til med alle dine produkt- og sortimentsspørsmål de ikke selv kan svare på.

 • Teknisk Support

  Å få papiret til å harmonere godt med trykkfargen og fuktevannet i trykkmaskinen er mer komplisert enn mange tror. Våre grafiske selgere rykker gjerne ut når noe ikke fungerer, men gir heller gode råd før problemene dukker opp. Ring gjerne og spør om alt fra repro til etterbearbeidingen. Vil du ha hjelp med tidkrevende utredninger, fakturerer vi timepris eller gir tilbud på oppdraget. For ICC-kalibrering, sertifisering i henhold til ISO-standard og installasjon av pumpesystem med mer, får vi hjelp av våre samarbeidspartnere med spesiell kompetanse på respektive områder.

 • Teknisk håndbok

  I blant kan det det være feil på papiret, eller det oppstår problemer i trykkmaskin eller annet utstyr. I Teknisk Håndbok finner du en beskrivelse av de vanligste problemene, forslag til å løse problemet og hvilke informasjoner vi behøver for å formidle en reklamasjon.

 • Grafiske Råd

  Grafiske Råd er en serie illustrerte informasjonsblad med gode råd, enkle beskrivelser og våre anbefalinger for repro, trykk og etterbearbeiding av ulike papir og annet materiale. Grafiske Råd finnes i pdf.

 • Papirskolen | Kundespesifikke kurs


  Papirskolen er en institusjon i grafisk bransje som i løpet av årene har kurset hundrevis av produksjonsledere, designere, trykkere og trykksaksbestillere. Programmet kan variere men det populære grunnkurset er hver vår og høst. Her får du både nyttig teori og praktisk lære kunsten å velge papir. Du lærer deg grunner for å kunne navigere i papirjungelen, å utnytte mulighetene og å unngå de vanligste feilene for din trykksak. Dessuten går vi igjennom de vanligste spørsmålene om papir og miljø, for eksempel om karbondioksid og ulike miljøsymboler som Svanen, EU-blomsten og FSCTM. Detaljert program og kursavgifter for Papirskolen finner du her.

  Vi skreddersyr gjerne kurs for medarbeiderne i ditt firma, eller for dine kunder. Det kan være en spesielt tilpasset papirskole men også handle om andre produktområder i vårt sortiment. Kontakt oss for en diskusjon om hvilket behov dere har, det være seg forpakningsløsninger, strekkfilm, pakketape eller storformatskrivere. Kursavgiften varierer avhengig av kursets omfang og innhold.

 • Kurs om miljømerkinger

  Er du forvirret i miljømerkejungelen? Hva betyr de vanligste miljøbegrepene som FSC, PEFC, Svanen, CO2 etc? Hva betyr de ulike miljømerkene? Hvilke er miljømerker og hvilke ikke? Hvilke kan du benytte fritt og hvilke krever sertifisering? Nytt om bruk av papir i Svanemerkede trykksaker. Vi gjennomgår de ulike merkene i papirmarkedet og ser på miljøaspektene bak disse. Dato og kursavgift finner du her