OM oss

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Vår  CSR strategi

Som en ledende internasjonal distributør av kommunikasjonsmateriell, mener Antalis at man må ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer i sin utvikling.

Antalis sine handlinger innen CSR er i tråd med eierselskapet Sequana sin globale strategi. Målsettingen er å forsikre seg om at hele gruppen med alle sine avdelinger tar ansvar for selskapets handlinger relatert til økonomiske, sosiale, etiske og miljømessige faktorer.

 

Sequana har som målsetting å drive lønnsom forretning på lang sikt, med sterke etiske og ansvarlige verdier, inkludert økonomiske, menneskelige, sosiale og miljømessige punkter. Vår ansvarlighet er å forsikre seg om at kjerneverdien i hele gruppen er implementert og forsterket i vår daglige forretning.”. Pascal Lebard, CEO i Sequana.

Med denne felles policy, som er beskrevet i 4 pilarer og 8 initiativer, forsikrer Sequana med sine avdelinger om å dekke hovedpunktene i et ledende selskap i papir- og tremassesektoren.

De fire pilarer i vår CSR strategi:

- Ledelse og styre (CSR policy, forretningsetikk)
- Naturressurser (sporbarhet, energi- og vannforbruk)
- Mennesker (sikkerhet, kompetanse, mangfoldighet)
- Produkttilbud med miljøansvarlige produkter


For å styrke denne forpliktelsen, har alle Antalis land adoptert Dokumentet for bærekraftighet.

Les vår CSR rapport her

Ledelse og styre Naturressurser Mennesker Produkttilbud

CSR policy og nettverk

Gruppen implementerer en global CSR policy, med et dedikert nettverk og en sterk og pålitelig relatert rapporteringsprosess, som vil forsikre om at gruppen med alle sine avdelinger fokuserer på en konsistent måte på de største CSR prioriteringene. Denne policy er oversatt til kvantifiserte mål i alle åtte initiativ.

 

Sporbarhet

Gruppens ansvar er å forsikre seg om at 100 % av produktene vi produserer eller distribuerer, er ansvarlige. Med det menes fullt og helt sporbart og legalt.

 

 

 

 

Sikkerhet

Gruppens ansvarlighet er å forsikre sine ansatte om et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Gruppens mål er å redusere ulykker med 30 % i fabrikker og i lagre.

 

 

 

 

Produkttilbud

Gruppen må kommunisere miljøspørsmål og produktenes egenskaper for å informere og lære opp forbrukerne. Det er gruppens ansvar å forsikre seg om at miljødokumentasjonen på vårt grønne produktsortiment gir en solid og pålitelig informasjon til forbrukeren.

 

Forretningsetikk

Gruppen har som mål å implementere klare etiske retningslinjer og regler for å respektere de lovbestemte krav som gjelder konkurranse- og korrupsjonsspørsmål, og for å være sikker på at alle ansatte er fullt klar over og kurset i disse temaene.

 

 

Energi

Gruppen med sine avdelinger søker å forbedre energikonsumprosesser for å øke energieffektiviteten i sine fabrikker og lagre og for å utvikle alternative energikilder.

 

 

Kompetanse og mangfoldighet

Gruppen er i gang med å utvikle retningslinjer for å kapitalisere kompetanse og kunnskap og for å forsterke mangfoldigheten i konsernet.