Miljø

Prosjektbeskrivelse 

Antalis Klimakompensasjon innebærer at man har beregnet utslippet av fossilt CO2 fra produksjonen av masse og papir samt transport. Ut i fra denne miljøbelastningen tillegges en avgift. Denne avgiften går uavkortet til Plan Vivo og deres prosjekt i Afrika.

 

Plan Vivo

Plan Vivo er et sertifiseringssystem for å beregne, ta frem og sikre binding av CO2 fra små familiejordbruk som samtidig styrker en bærekraftig utvikling og livsstil.

BioClimate Research and Developement (BR&D) er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av Plan Vivo systemet. BR&D er en ”non-profit” organisasjon grunnlagt i Skottland, med det formål å støtte ulike prosjekter i en bærekraftig retning. www.brdt.org

Sertifiseringen bygger på en plantemetode som til dels garanterer en bestemt karbonbinding, og til dels sikrer en sosial og økologisk bærekraftig utvikling for småbrukere og naturområdene. Sertifiseringen utføres av et uavhengig kontrollinstitutt og ved regelmessig revisjon. Plan Vivo anvendes mange steder i verden. Planting i henhold til Plan Vivo innebærer å aktivt involvere småbønder slik at de kan ta hånd om treplanting. Disse får en erstatning for dette arbeidet, noe som også forbedrer bøndenes økonomi. Det som også er viktig for at familiene kan klare å forsørge seg selv er at de kan få ved, fór til dyrene og frukt til føde og for salg. De trærne som bøndene bruker eller som dør inngår ikke i beregningen av karbonbindingen. Se www.planvivo.com

 

N’hambita Community Carbon i Mosambik:

Det har vært fred i Mosambik i mer enn 20 år og fra å ha vært et av verdens fattigste land er det i dag et av Afrikas fem mest attraktive land for utenlandske investeringer. N’hambita-prosjektet gjennomføres i Sofala provinsen i buffersonen ved Gorongosas nasjonalpark, et område med stor betydning for det biologiske mangfoldet. Prosjektet startet i 2001 og ble godkjent av Plan Vivo i 2006. Prosjektet har gitt inntekt og forbedret livskvalitet i hele samfunnet. Antalis miljøansvarlig Christina Nordfeldt besøkte N’hambita i 2011, her kan du se hennes bilder fra reisen.

 

 

Trees of Hope i Malawi
Malawi har gjentatte ganger blitt rammet av massesult. Noen av Malawis største miljøproblem er for stor avskoging, vannforurensing og igjenslamming av sjøer som truer fiskbestanden. Trees of Hope er et Plan Vivo-prosjekt som startet i 2007 og ble godkjent av Plan Vivo i 2010. 1 504 småbrukere medvirker i prosjektet som har en kapasitet til å binde ca 70 000 tonn karbondioksid per år. Trærne som plantes er blant annet mango, citrus, faidherbia. Bill Clinton er engasjert i prosjektet gjennom organisasjonen Clinton Development Initiative som leder arbeidet på plassen. Her finnes en film om Trees of Hope i Malawi.

 

Aktiviteter for å binde karbondioksid

• Unngå avskoging

• Gjenplante avskogede områder

• Forbedre pleie av skadede skogsområder

• Planting og pleie av blandede dyrkingsareal

• Planting og pleie av skadede områder

• Planting og ”agroforestry” system som gir frukt og ved til oppvarming

 

Flere miljøgevinster

• Bevare det biologiske mangfoldet

• Beskytte lokale arter og utgjøre en buffersone til nasjonalparken

• Motvirke fordampning

• Stabilisering av jorda

• Regulering av det regionale ”mikroklimaet”