Miljø

Logoanvendelse 

Antalis markedsfører et konsept for klimakompensasjon. Konseptet innbærer at kundene betaler en avgift som tilsvarer det utslipp av fossilt CO2 som forårsakes ved produksjon av masse og papir/kartong samt transport til vårt sentrallager.

 

Når denne avgiften er betalt, kan kunden anvende Antalis logoen for“Klimakompensert papir”. Logoen innebærer at den spesifikke trykksaken er kompensert ut fra Antalis underlag. Logoen sier ikke noe om miljøbelastningen fra andre deler av prosessen som CO2 utslipp fra trykking eller miljøbelastning ved anvendelse eller gjenvinning av trykksaken.

 

Det finnes tre ulike måter å kompensere:

• For en enkelt trykksak

• Fast avtale for alle produkter hvor underlag finnes tilgjengelig, kvartalsvis fakturering

• Fast avtale for utvalgte produkter, kvartalsvis fakturering

 

Logoen kan kun brukes på trykksaker produsert på klimakompensert papir fra Antalis. Brukere av logoen må inngå en kontrakt med Antalis som kort beskriver reglene for bruk.  Logoen fåes etter at avtale om kompensasjon er inngått.

 

Det er viktig å understreke at det er kompensasjon som gjøres og ikke et spørsmål om at konseptet har til hensikt eller hevder seg å stå for klimanøytralitet.

 

Antalis kompenserer også sine egne trykksaker.