Miljø

Hvor  går pengene

Antalis støtter et Plan Vivo prosjekt for agroforestry i Afrika, www.planvivo.com, og pengene går uavkortet til prosjektet. Prosjektet sørger for å sikre verifierbar karbonbinding for å unngå avskoging.

Mer informasjon om dette, se prosjektbeskrivelsen.

 

I Antalis’ statistikksystem blir det fulgt opp hvor mange kompensasjonsenheter som selges. Avstemning skjer via Antalis Sverige hvert kvartal.

 

For å sikre at penger blir overført til Plan Vivo prosjektet i Afrika, samarbeider Antalis med U&W www.uwab.se, et konsulentselskap som arbeider med spørsmål om bærekraftig utvikling og CSR spørsmål. U&Ws rutiner granskes av eksterne revisorer. Antalis Sverige kjøper CO2-kompensasjon på vegne av de nordiske Antalis grossistene, og deres interne rutiner granskes innen rammen for selskapets sertifisering i henhold til ISO 14001.