Miljø

Beregning  av klimakompensasjon

Beregning av miljøbelastningen er gjort for hvert enkelt produkt.

Kompensasjonen baseres på de utslipp av fossilt CO2 som forårsakes ved produksjon av masse og papir samt transport til vårt lager i Oslo. Ønsker kunden, kan tillegg gjøres for transport til kunde alternativt kundens kunde.

 

Informasjon er hentet fra leverandørene og kan være av to ulike opprinnelser:

• Paper Profile informasjon om utslipp av fossilt CO2 samt mengde innkjøpt elektrisitet.

• Miljøvaredeklarasjon fra leverandøren om produktets CO2 utslipp (carbon footprint). Denne informasjonen innebærer et bredere underlag da også transporter inn til fabrikk er beregnet samt belastningen fra øvrige innsatsprodukter.

 

Det finnes tre ulike måter å kompensere:

• For en enkelt trykksak

• Fast avtale for alle produkter hvor underlag finnes tilgjengelig

• Fast avtale for utvalgte produkter

Det er viktig å understreke at det er kompensasjon som gjøres og ikke et spørsmål om at konseptet har til hensikt eller hevder seg å stå for klimanøytralitet.