Miljø

Tallink-154x214.png

Intervju  med Luulea Lääne, Kommunikasjonsdirektør i Tallink Grupp

Antalis: Lääne, fortell oss om din stilling i Tallink Grupp og din involering i selskapets CSR strategi.

Luulea Lääne: Som kommunikasjonsdirektør i firmaet er jeg ansvarlig for både intern og ekstern kommunikasjon i hele selskapet. Den eksterne kommunikasjonen skaper en interaksjon mellom meg og alle våre interessenter som våre kunder, men også aksjonærer, forskjellige interessegrupper, offentlig og privat sektor og media.

Tallink Grupp er den ledende tilbyder av høykvalitets mini-cruise og passasjertransport i Nord-Østersjøen, såvel som en ledende tilbyder av ro-ro cargo tjenester på visse ruter.

Antalis: Dere ønsker å være en pioner på markedet. Da trenger dere en sterk CSR strategi. Fortell oss om det?

Luulea Lääne: En sterk CSR strategi er standard i Europa, spesielt i Nord-Europa. Folk forventer at organisasjoner i privat og offentlig sektor utfører sine aktiviteter på en moralsk og etisk måte, enten det involverer mennesker, miljø eller samfunn. Dette er de tre hovedpunktene vi har mest oppmerksomhet mot. Vi føler også at vi må gjøre vårt beste for å være et godt eksempel for lignende selskaper som oss. Vår strategi er mer enn å ha CSR relaterte aktiviteter og politikk. Alle enheter må også utføre sitt beste i sine daglige gjøremål med hensyn til de tre hovedpunktene.

Antalis: Hvorfor “Vi engasjerer”?

Luulea Lääne: For å ha et virkelig godt innarbeidet CSR-tenkende selskap, så kan du ikke gå fremover uten engasjement. Samarbeid, lytte til og gjøre en innsats sammen er veldig viktig for at verdiene skal ha en funksjon.

Antalis: Dere velger å trykke selskapets CSR rapport 2013 på et miljøvennlig papir: Cyclus. Hvor viktig er papir i deres miljøstrategi?

Luulea Lääne: Vi verdsetter alle naturressurser, inkludert papir. Hvor som helst og når det er mulig, velger vi å bruke mindre enn mer på en gjennomtenkt måte, og vi er for resirkulering. Derfor var Cyclus Offset et naturlig valg. Ved å ha et e-dokumentasjonssystem, Intranett og en godt fungerende online tjeneste, så er bruken av papir alltid gjennomtenkt for å minimere faren for å trykke materiell forgjeves.

Antalis: Som en kommunikasjonsekspert, synes du det å vise frem selskapets CSR rapport på et miljøvennlig papir, gjør at alle blir mer troverdige i deres innsats for "corporate and social responsibility" i firmaet?

Luulea Lääne: Det handlet ikke om å øke troverdigheten til CSR aktivitetene. Den var og er en av aktivitetene, som alle avgjørelser. Spesielt de avgjørelser som involverer bruken av naturressurser (vann, drivstoff, papir etc) er alltid betraktet gjennom prismen av miljøbeskyttelse. CSR strategien handler ikke om å ha en slik strategi på plass, men å ha dette arbeidet som en uatskillelig del av den overordnede funksjonen til konsernet. Vi ekskluderer ikke muligheten til å bruke mer resirkulert papir i fremtiden og fortsetter med å donere brukt papir til resirkulering.

Last ned Tallink’s CSR rapport “We engage” her.