Danone_280x191.jpg

 Danone bruker Antalis resirkulert papir: Cocoon

Som en del av virksomhetens samfunns- og miljømessige initiativer, har den globale virksomheten Danone for annet år på rad valgt å bruke 100% resirkulert papir, Cocoon Silk, som sitt årlige referansedokument. Dokumentet som inneholder viktig finansiell, juridisk og CSR informasjon, er over 300 sider langt og deles ut til alle aksjonærer ved den årlige generalforsamlingen.

 

 

"Det resirkulerte papiret Cocoon Silk lever i høy grad opp til våre estetiske og og miljømessige krav. Papiret tilbyr en utrolig god trykkvalitet samtidig som det har en lav miljøpåvirkning." Forteller Dominique Duby, Danone’s IFRS Director of standards.

Cocoon logo

Cocoon Silk resirkulert papir har en imponerende glatt overflate og en utrolig lysintensitet. Dominique Duby bekrefter at "vi har mottatt en utrolig positiv feedback", spesiet vedrørende den måten fargene gjengis på det flotte, hvite papiret. Papirets hvite farge er avgjørende for resultatet av det endelige uttrykket da referansedokumentet er trykket i duotone. 

Det resirkulerte papiret Cocoon Silk er tildelt fem stjerner av Antalis Gren Star System, som rangerer produktene etter deres miljømessige belastning. Fem stjerner er toppkarakter og betyr at papiret har belastet naturen minst muligt under produksjonen. 

Antalis Frankrike har et team bestående av seks papirkonsulenter som jobber med å øke kunnskapen til virksomhedens brede produktportefølje hos kommunikasjonsbyråer, grafiske designere og private og offentlige merkevareeiere. "Teamet fra Antalis har utviklet en ekspertise uten motstykke på grafiske og kreative papirkvaliteter generelt sett, men især også på miljøvennlig papir. De dedikerte papirkonsulentene hjalp oss med å finne det papiret som levde opp til våre krav og ønsker," understreker Dominique Duby.