Infosenter miljø

svane_eu_ecolabel.jpg

Svanen og EU blomsten

Svanen og EU Blomsten er to troverdige og velkjente miljømerker. De er begge såkalte "Type 1 merkinger" noe som innbærer at det finnes en uavhengig utenforstående part som gransker kriteriene. Disse miljømerkinger har også til felles at de stiller krav ut ifra et livssyklusperspektiv. Dette innebærer at man ser på miljøpåvirkningene i produktets alle trinn fra råvare til avfall.

Type 2 merking: Firmaets egen bedømmelse, ikke gransket av utenforstående.

Type 3 merking: En miljødeklarasjon der ingen gransking eller bedømmelse er gjort.

Når det gjelder Svanen skjer arbeidet på oppdrag av det Nordiske Ministerrådet, og det er den Nordiske Miljømerkingsnemnden som beslutter hvilke produktgrupper og kriterier som skal gjelde.

På lignende måte er det EUs forskningssenter i Sevilla som tar frem de fleste kriterier for EU Blomsten. Dette blir utført på oppdrag av EU-kommisjonen.

Svanen "ble født" i 1989 da det Nordiske Ministerrådet besluttet å innføre Svanemerking. Målet var å gi de nordiske konsumentene et godt verktøy for å kunne velge produkter som oppfyller strenge miljøkrav. Det startet med papir og batterier, og i dag finnes nærmere 60 produktgrupper og et tusentalls Svanemerkede varer og tjenester. Når det gjelder papir stiltes det i de første kriteriene 3 krav til lave utslipp, svovel til luft samt klororganiske forbindelser og oksygenforbrukende stoffer til vann. Disse kriterier har siden den gang blitt strammet inn flere ganger og er i dag et stort og heldekkende dokument.

Noen år senere, 1992, besluttet EU-kommisjonen å starte et felles europeisk miljømerke. I dag finnes EU Blomsten på omkring 30 typer av varer og tjenester. Kravene skjerpes kontinuerlig på samme måte som for Svanen.

Krav til papir

Både Svanen og EU Blomsten stiller høye krav for å godkjenne/merke et papir.

Kravene strekker seg fra råvarer til avfall og er i mange tilfeller ganske like. Man kan se visse forskjeller i formuleringer og krav når det gjelder blant annet fiberbruk, energibruk samt kjemikaliebruk.

Krav til trykkerier

Når det gjelder trykkerier og mulighetene til å bruke Svanen eller EU Blomsten på den ferdige trykksaken er forskjellene større.

• På Svanemerkede trykkerier er det hele trykkeritjenesten som er Svanemerket. Det vil si at Svanen stiller krav til trykkeriet uansett om de setter Svanen på trykksaken eller ikke. Trykkerier som er sertifisert kan benytte Svanemerket eller Kontrollert papir i Svanemerkede trykksaker. Svaneinspektert papir er papir som er kontrollert og oppfyller kravene uten å ha egen lisens. Sammen med Svanemerket og Kontrollert (Inspected) papir kan EU-Ecolabel merket papir inngå som beregningsgrunnlag for Svanemerkede trykkerier, men det kan ikke inngå i Svanemerkede trykksaker (kriterier V5 2014).

Papir som kan brukes i Svanemerkede trykksaker (Svanemerket og kontrollert papir):

http://www.nordic-ecolabel.org/certification/paper-pulp-printing/for-printed-matter/

Papir som gir poeng til / ved søknad om Svanemerking av trykkeri (Svanemerket, kontrollert og EU Ecolabel):

http://www.nordic-ecolabel.org/certification/paper-pulp-printing/for-printing-companies/

 

På EU Blomsten-trykkerier er det selve trykksaken som blir godkjent og merket. Det vil si at disse trykkerier kan lage "godkjente trykksaker" på sine maskiner og hva de gjør ellers, er det ingen som kontrollerer.

Databasen med EU-Ecolabel sertifiserte produkter finnes her: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

EU Blomsten = EU Ecolabel

Svanen = Nordic Ecolabel

Stiftelsen Miljømerking i Norge har ansvar for både Svanen og EU Blomsten i Norge og arbeider for å forvalte de offisielle Miljømerkene i Norge. Mer informasjon om Svanen og EU Blomsten finnes på www.nordic-ecolabel.org, www.ecolabel.eu samt www.svanemerket.no

Oversikt over Antalis produkter med Ecolabel finnes i Produktoversikten.