Infosenter miljø

Recycled_259x194.png

Resirkulert  papir

Returpapir er papir som helt eller delvis er produsert av returfiber. Returfiber benyttes mest i avispapir. Totalt sett benyttes ikke returfiber så mye i finpapir. Men det finnes finpapirkvaliteter som er produsert av 100 prosent returfiber.

Hvert lite papirfiber kan benyttes og resirkuleres ett visst antall ganger. Det betyr at man, i det totale papirkretsløpet på hele markedet, også må tilsette nye, ferske fibre direkte fra skogen. Dette er ut i fra et råvaresynspunkt ikke et problem i Norden siden våre skogstilganger øker med omtrent 30 prosent per år. Det finnes noen viktige fordeler med å benytte returpapir. Blant annet sparer det energi (forutsatt at returpapiret ikke transporteres altfor lange strekninger) og det reduserer opplagring av gammelt papir.

Det finnes også rent trykktekniske kvalitetsaspekter på returpapir. Som regel er returpapir ikke like hvitt som et papir produsert av ferske fibrer. Det betyr at kontrasten i trykket blir mindre. Jevnheten i returpapir er derimot bra, men ettersom fibrene er blitt sønderrevet taper returpapiret styrke og stivhet og det oppstår lettere sprekker i falsen.

I dag finnes også helt hvite kvaliteter, både ubestrøket og bestrøket, pga god sortering av råvarer, samt helt ny teknologi. Disse har tilnærmet samme egenskaper som nytt papir.

Opasiteten, eller ugjennomskinneligheten, er bedre i de fleste returfiberbaserte papirer, siden papiret som regel har en grunnyanse og ikke er helt hvitt. Returpapir kan være treholdig eller trefritt. De treholdige har dårligere aldringsbestandighet enn de trefrie.

Papir som helt eller delvis er oppbygd av returfiber har vi markert med kretsløpssymbolet i vår prisbok.