Infosenter Miljø

Tomater_259x194.png

Miljøsammenligning
 


Papir sammenlignet med tomater sammenlignet med en nordmann.......

 

Vi synes at papir ofte får en ufortjent rolle som miljøsvin. Hvor mange ganger har du ikke sett 'Tenk på miljøet før du skriver ut denne mailen." Faktum er at papir er et fornybart produkt, og at et veldrevet skogsbruk bidrar til å minske veksthuseffekten!

Vi har sammenlignet klimapåvirkningen til våre papir med klimapåvirkningen til andre produkter.
Vår konklusjon er "Tenk på miljøet før du lager kjøtt til middag."

 

 

Produkt CO2 utslipp Kilde

1 kg Scandia 2000

150 g

Klimakompensasjonsunderlag

1 kg Invercote

370 g

Klimakompensasjonsunderlag

1 kg 4CC

96 g

Klimakompensasjonsunderlag

1 kg Edixion

830 g

Klimakompensasjonsunderlag

1 kg tomater

3 500 g

Grønn Hverdag

1 kg spanske tomater

810 g

Naturskyddsföreningen

1 kg oksekjøtt

25 700 g

Grønn Hverdag

1 kg kylling

4 600 g

Grønn Hverdag

1 øl

< 100 g

miljoeogsundhed.dk

1 glass vin

300 g

miljoeogsundhed.dk

1 egg

350 g

Grønn Hverdag

1 kg laks (oppdrett)

2 700 g

Grønn Hverdag

Fly Oslo - Stockholm

126 000 g

mittklima.no

En svenske

5,7 tonn/år

NUFCCC. Ekonomifakta

En nordmann

9,3 tonn/år

NUFCCC. Ekonomifakta

En finske

12,9 tonn/år

NUFCCC. Ekonomifakta

En amerikaner

19,7 tonn/år

NUFCCC. Ekonomifakta