Infosenter miljø

Environment_Links_259x194.png

Miljølinker 

www.printpower.eu

trykksaker og miljø

www.twosides.info

papir&miljø

https://nordics.twosides.info/

papir&miljø

www.responsibilityonpaper.com

papir&miljø

www.conservatree.org/paper/PaperTypes/RecyMyths.shtml

papir&myter

www.internationalpaper.com/apps/gopaper/index.html

papir&myter

www.miljostatus.no

miljø i Norge

www.cicero.oslo.no/no

klima

www.klimaloftet.no

klima

www.klif.no

klima & forurensing

www.ecolabel.no

Svanen

http://ec.europa.eu/ecat/

EU-blomst register

www.paperprofile.com

papir miljødeklarasjon

www.skog.no

skog

www.levendeskog.no

skog

www.fsc.org

skogsertifisering

www.pefc.org

skogsertifisering

http://www.rainforest-alliance.org/

regnskog

ww.grontpunkt.no

resirkulering

www.loop.no

resirkulering

www.sortere.no

kildesortering

www.fao.org/forestry/statistics/80570/en/

Treprodukter, papirforbruk statistikk