Infosenter miljø

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Miljøledelsesystem 

Det finnes i dag to standarder for miljøledelsesystem: ISO 14001 og EMAS.
Miljøledelsesystem er en effektiv måte å organisere miljøarbeidet på, og målet er at bedriftens miljøsituasjon stadig skal forbedres.

Miljøledelsesystemene fungerer slik sett som styringsinstrumenter, der ledelsen selv setter målene for virksomheten. Det er gjennom miljøledelsesystemene vi kartlegger miljøaspekter av betydning og de svake punktene våre, og dessuten definerer målene for bedriftens forbedringsarbeid. Hensikten er at vi på denne måten skal ha kontroll over alle prosessene i bedriften og hvordan de påvirker miljøet.
Miljøledelsesystemet gir oss dermed et helhetlig syn på bedriftens miljøarbeid.

Miljøspørsmålene skal integreres i hele bedriftens organisasjon og virksomhet.
Dessuten skal ledelsen bedrive et aktivt miljølederskap og forsikre seg om at bedriften har:

Effektive rutiner for hvordan miljøarbeidet skal organiseres.
Arbeidsmetoder for innkjøp og produktutvikling.
Systemer for kontroll og revisjon av miljøarbeidet.
Rutiner for vurdering av og informasjon om miljøarbeidet og informasjon som beskriver hvordan produktene påvirker miljøet
.

  
ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøledelsesystem, som er utarbeidet av International Standards Organisation. ISO består av rundt hundre nasjonale organisasjoner, blant annet det tyske DIN, det amerikanske ANSI, det svenske SIS og Det Norske Veritas. ISO 14001 er basert på at bedriftene hele tiden gjennomfører forbedringer i sitt miljøarbeid.
  

EMAS står for Eco Management and Audit Scheme. EMAS er utviklet innen rammen av EU og er en frivillig forordning for industribedrifter. Forskjellen mellom EMAS og et miljøledelsesystem som for eksempel ISO14001 er at EMAS i tillegg har enhetsspesifikk offentlig miljøinformasjon.