Infosenter miljø

PaperProfile_259x194.png

Miljøerklæring 

En miljøerklæring skiller seg fra et miljøledelsesystem ved at den er produktrelatert. Den gir detaljerte opplysninger og fakta om de ulike papirkvalitetene, slik at det klart og tydelig kommer frem hvordan produktet påvirker miljøet.

Fabrikkenes ambisjon er å gjøre det enklere for kundene våre å håndtere informasjon, ved å redegjøre for de ulike aspektene på en tydelig måte.

En miljøerklæring er nøytral, ettersom det ikke finnes noen forhåndsbestemte kravnivåer som skal være oppfylt. Vi gir dermed våre kunder muligheten til selv å ta stilling til og vurdere produktets miljøegenskaper ut fra de opplysningene som er oppgitt i erklæringen.

www.paperprofile.com vil du finne ytterligere informasjon om erklæringene, hvilke fabrikker som støtter erklæringene, og finne linker til de forskjellige fabrikkene. Produkterklæring kan du laste ned under fliken «Teknisk dokumentasjon» for hvert produkt (Miljøsertifikater), eller bestille fra oss.