Antalis kundeservice er åpent mandag - fredag kl 08.00 - 16.00. Vi jobber aktivt med forebyggende tiltak for å minimere spredning av COVID-19.

Infosenter miljø

GrontPunkt_259x194.png

Grønt  punkt

I 1994 vedtok EU emballasjedirektivet, og det statlige krav til vederlag for emballasje, og material- (retur) selskaper ble opprettet. Seks materialselskaper står i dag bak Grønt Punkt Norge (tidligere Materialretur) som håndterer vederlagene.

Grønt Punkt er ikke et miljømerke, men en kvittering for betalt vederlag til en nasjonal innsamlings- og gjenvinningsordning. Vederlag er et frivillig alternativ til offentlige avgifter. Dette finansierer en forsvarlig innsamling og gjenvinning, slik at emballasjen ikke havner på deponi som avfall. Hvert materialslag dekker egne kostnader, non profit.

Grønt Punkt finnes i 25 land i Europa og har 130.000 medlemmer, dekker 490 mill innbyggere, 500 mrd varer og det blir gjenvunnet 20 mill tonn emballasje (2006).
I 2011 ble 502.000 tonn samlet inn fra norske husholdninger. 95% ble gjenvunnet, hvorav 73% materialgjenvunnet.

Det er, og vi kommer i større grad til å få, mangel på råvarer. Returprodukter er derfor internasjonale råvarer. Det er derfor viktig med kildesortering og gjenvinning.
Antalis og Antalis Gregersen er medlem av Grønt Punkt.

Aktuelle linker:
www.grontpunkt.no
www.loop.no

paperman