Environment_Certifications_259x194.jpg

FSC® og PEFC™

Om sertifiseringen og produkter

FSC®
Forest Stewardship Council, FSC® er en ideell organisasjon som ble opprettet for å støtte en miljømessig, sosialt fordelaktig og økonomisk bærekraftig drift av verdens skoger. FSC® sin visjon er at verdens skoger skal motsvare dagens generasjons sosiale, økologiske og økonomiske rettigheter og behov, uten at det skal gå på bekostning for kommende generasjoner.

PEFCTM
PEFCTM sertifisering garanterer at papiret er produsert av masse som kun framstilles av skog som forvaltes på en bærekraftig måte, i henhold til praksis som er kompatibel med beskyttelse av skogsressursene og av berørte befolkningsgruppers økonomiske og sosiale velferd. 

Sporbarhet – fra tre til trykksak
Papir som inneholder masse fra PEFCTM eller FSC® sertifisert skog kan merkes med respektive organisasjons symbol. Det betyr at hele kjeden fra tre via masse  og papirbruk fram til papirark, følger de rutiner som sertifiseringen krever. Hele kjeden skal kunne spores og er en sertifisering i seg selv. Den kalles CoC, Chain of Custody. Sporbarheten omfatter til og med trykkerier, trykksaker og grossister. Antalis har hatt CoC-sertifikat for FSC® og PEFCTM siden 2006/2007.

Se sertifikat for FSC®

Se sertifikat for PEFCTM

Oversikt over produkter som er FSC® eller PEFCTM sertifisert, finnes i Produktoversikten.

paperman