Infosenter miljø

EU Timber Regulation

EU Timber Regulation No995/2010 er en lovgivning fra EU gyldig fra 3.mars 2013 med hensikt å bekjempe handel av ulovlig hogget tømmer og tømmerbaserte produkter, som bl.a. papir og kartong.. Får å oppnå dette oppgir den nye lovgivningen prosedyrer som bedrifter i EU land må følge for å minimere risikoen for å handle med ulovlig tømmer. Dette betyr at bedrifter som importerer tømmerbaserte produkter fra land utenfor EU første gang, skal vise tilbørlig aktsomhet (due diligence) og er ansvarlig for å sikre den juridiske opprinnelsen, og dermed hindre at ulovlige produkter kommer på markedet. Bedrifter som handler med tømmerbaserte produkter etter at de har ankommet EU markedet er ansvarlig for å holde oversikt over deres leverandører og kunder for å kunne spore produktene. Antalis forholder seg til dette regelverket.

Se: http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/