Infosenter miljø

ECF_TCF_259x194.png

TCF  og ECF

TCF - Innebærer at man bleker massen uten å anvende klorholdige kjemikalier.

ECF - Innebærer at man ikke anvender elementær klor ved blekingen av massen. I stedet utnytter man klordioksyd, som ikke reagerer på samme måte som klor ved blekingen. Gjennom en kombinasjon av oksygenbleking og moderne ECF-bleking får man stoffer som lett brytes ned og som dermed ikke påvirker miljøet på samme måte som ved tradisjonell klorbleking.

Hva er best? - Hva som er best ut fra et miljøsynspunkt lar seg ikke fastslå. Dette er konstatert av et stort forskningsprosjekt utført av det svenske Naturvårdsverket og Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning (SSVL). Etter inngående studier leverte man en sluttrapport i februar 1997. I følge denne går det helt enkelt ikke an å fastslå hvilke av TCF og ECF som er best ut fra et miljøsynspunkt. De fleste av våre blekte papirkvaliteter er produsert med ECF, men det finnes også et antall TCF-kvaliteter.