Miljø

ecolabel_logo_119x119.gif

EU  Ecolabel nå tilgjengelig for trykksaker

Kjent i hele Europa, har den nå kommet til den trykte kommunikasjonen

EU Ecolabel kriteriene for trykksaker ble etablert for å belønne trykksaker som er produsert  med strenge miljøkrav. For produkter som kan merkes med EU Ecolabel må minst 90 % av vekten bestå av papir eller kartong (80 % for bøker, kataloger, blokker, hefter og skjemaer).EU Ecolabel logoen på trykksakene forteller dette til kundene:

• Dette produktet er resirkulerbart

• Det er trykket på papir med lave klimapåvirkninger

• Utslipp av kjemikalier til luft og vann ved papirproduksjonen og trykkeprosessen er begrenset.

For mer informasjon, se her.