Antalis CSR

Miljøet i fokus

Vi gjør det enkelt å velge en bærekraftig løsning

Gjennom vårt Green Star System™ kan du alltid finne de mest miljøvennlige papirprodukter – lett og enkelt. Å velge bærekraftig skal ikke være en utfordring. Derfor har vi gjort det enkelt for deg, som kunde, å velge en bærekraftig løsning.

Fokus på bærekraftig skogbruk

Et av våre mål er å fremme bærekraftig skogbruk. Derfor har vi stort fokus på å øke andelen av råmaterialer som stammer fra bærekraftig forvaltede skoger. Med FSC®- og PEFC-sertifiseringer sikrer vi at skogen brukes på en ansvarlig måte, som oppfyller langsiktige miljømessige, sosiale og økonomiske mål.

 

 

Produktutvikling med tanke på miljøet

Hver dag bestreber vi oss på å redusere vårt miljømessige fotavtrykk. De 3 R’er (Reduce, Reuse, Recycle) inspirerer våre medarbeidere til å skape mer ansvarlige og banebrytende løsninger, som tilgodeser både deg og miljøet. Vi utvikler nytenkende løsninger med så få materialer som mulig – uten å gå på kompromiss med produktkvaliteten. Samtidig fokuserer vi på gjenbruk og bionedbrytbare produkter.

Krav til våre leverandører

For å holde våre innovative produkter og utstyr i overensstemmelse med vår CSR politikk, bygger vi opp sterke partnerskap med våre leverandører.

Gjennom kvalitetskontroll og auditering arbeider vi målrettet på å sikre deg en god og ensartet kvalitet. Vi tar kvalitet og miljøspørsmål seriøst! Derfor har Antalis ulike sertifiseringer både på miljø- og kvalitetsområdet:

Kvalitet (ISO 9001)

Miljø (ISO 14001)

Miljøfyrtårn (Norge)

CoC for FSC og PEFC

Det gir deg sikkerhet for en ensartet og høy kvalitet når du kjøper dine varer hos oss.

Vårt mål er å tilby miljøvennlige alternativer innenfor hele sortimentet. Våre leverandører er nøye utvalgt gjennom vår Antrak-plattform (leverandørvurderingssystem), som sikrer deg en ansvarlig og 100% sporbar forsyningskjede.

Antrak – din garanti for ansvarlighet

Bærekraft er ikke kun et ord for oss – det er en integrert del av vår forretning. Vi tar ansvar for hele verdikjeden, så du trygt kan konsentrere deg om det som betyr noe, å drive din forretning. Vi vet hva det betyr for din virksomhets omdømme å kunne dokumentere en bærekraftig og ansvarlig tilgang. Derfor arbeider vi hele tiden med å forbedre og optimere våre prosesser og sikre dokumentasjon.

Antrak gjør det mulig å følge produktet gjennom hele forsyningsskjeden via omfattende informasjonsinnsamling. Via verktøyet kan vi innsamle, sentralisere og analysere data, blant annet overholdelse av standarder, sporbarhet og oppfyllelse av konsernets CSR-forpliktelser.

En veldokumentert prosess er et krav for våre leverandører. På den måten sikrer vi ordentlige arbeidsforhold, bærekraftighet og transparens gjennom hele prosessen. Derfor samler vi inn i antrak følgende:

CSR-informasjon: CSR-rapporter, kollektive overenskomster, implementering av miljøstandarder, forretningsetiske foranstaltninger, arbeidssikkerhet, likerett, arbeidsvilkår samt dokumentasjon for overholdelse av menneskerettigheter.

Overholdelse av standarder: Overholdelse av EU Timber-forordningen, EU REACH-direktivet, FSC- og PEFC-standarder, matvarekontakt, avfallsregulering og direktiver samt miljøvaredeklarasjoner. Alle sertifiseringer skal dokumenteres.

Produksjonsdata: ISO-sertifiseringer, utløpsdato på tillatelser, arbeidsulykker osv.