Antalis CSR

Etiske retningslinjer

Disse retningslinjene for etikk i næringslivet for Antalis Group gjelder for alle direktører, ledere, sjefer og andre ansatte i Antalis Group i saker som gjelder konsernet eller tredjepart, uavhengig av hvilket selskap i konsernet de arbeider for (Antalis, Antalis Resources & Services osv.) og uavhengig av arbeidsområde (økonomi, regnskap, jus, salg, markedsføring, produksjon osv.).

Les om Antalis etiske retningslinjer her